Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca sekretariatu KPSC od 24 stycznia 2022 roku

W związku z przejściem naszego Wydziału na  nauczanie zdalne od 24 stycznia 2022 informujemy, że sekretariat KPSC pracuje w trybie rotacyjnym:

Anna Drabczyk: poniedziałek, wtorek, czwartek - stacjonarnie

Krystyna Mierzwa: środa, piątek - stacjonarnie

Przypominamy, że zgodnie z Komunikatem Prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Filozoficznego w sprawie zmiany trybu kształcenia na Wydziale Filozoficznym z dnia 21 stycznia 2022 roku (linkobsługa studentów przez sekretariaty dydaktyczne jednostek WFz UJ powinna odbywać się zdalnie. Wszystkie sprawy należy załatwiać poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z osobą obsługującą dany kierunek studiów. Tylko w wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem sekretariatu dydaktycznego, obsługa studenta może odbyć się w trybie kontaktu bezpośredniego.

Do sekretariatu prosimy zgłaszać się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, pojedynczo, z zachowaniem środków ostrożności (maseczka/przyłbica, dezynfekcja rąk, dystans min. 1,5 metra). Pisma i podania można składać bezkontaktowo za pośrednictwem skrzynki podawczej przed sekretariatem.