Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

​Studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy na kurs „Entrepreneurial Education” (prof. Stephen Hicks, Rockford University, USA)

Informujemy, że już 24 września 2021 r. rozpocznie się kurs „Entrepreneurial Education” prowadzony przez Prof. Stephena Hicksa z Rockford University w Illinois, USA.

Kurs w wymiarze 15 godz. będzie realizowany w języku angielskim od piątku 24. do czwartku 30. września b.r. (z pominięciem soboty i niedzieli) w godz. 17:00-19:15 w sali 119 na Grodzkiej 52.

Kurs zaprojektowany jako połączenie wykładu z dyskusją, adresowany jest do studentów i doktorantów różnych kierunków (od pedagogiki, przez filozofię, psychologię, socjologię, po nauki o kulturze, nauki polityczne i zarządzanie). Przedsiębiorczość w edukacji to zajęcia wprowadzające w zagadnienie,  o charakterze interdyscyplinarnym (głównie w oparciu o filozoficzne, psychologiczne i edukacyjne źródła), z ukierunkowaniem na rozwijanie umiejętności zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy, wzmacniające motywację i wsparcie konkretnych, indywidualnych pomysłów i projektów, dostosowane do profilu zainteresowań i kierunku studiów uczestników kursu, z głosem doradczym eksperta. Organizatorem kursu jest Biuro ZintegrUJ.

Profesor Stephen Hicks jest absolwentem University of Guelph w Kanadzie oraz Indiana University w USA. Od 2002 roku pracuje w Rockford University w Illinois, gdzie kieruje Centrum Etyki i Przedsiębiorczości. Jest autorem pięciu monografii, w tym Liberalism Pro and Con: A Primer, 2020,  Entrepreneurial Living (with Jennifer Harrolle), 2017, Nietzsche and the Nazis, 2010, Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault, 2004. Jako ekspert w zakresie etyki biznesu, edukacji do przedsiębiorczości oraz filozofii edukacji gości w wielu ośrodkach akademickich; prowadził wykłady na uniwersytetach w USA, w Wielkiej Brytanii, Australii, Argentynie, Brazylii, Niderlandach, Polsce, Chile, Meksyku, Chinach, Portugalii, Hong Kongu, Szwecji, Gwatemali i Hiszpanii. Był już dwukrotnie gościem UJ, a w tym roku będzie keynote speakerem na międzynarodowej konferencji „Edukacja a państwo” organizowanej w IP UJ.

Zapisy drogą mailową u Pani Marleny Bryszak: marlena.bryszak@student.uj.edu.pl

Kurs „Entrepreneurial Education” jest realizowany w ramach Zadanie 3 – Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych z projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z309/17-00, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.