Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie na spotkanie i dyskusję z prof. dr Marią Boletsi

Serdecznie zapraszamy na spotkanie i dyskusję z prof. dr Marią Boletsi, adiunktem na Wydziale Filmu i Literatury Porównawczej Uniwersytetu w Leiden, a także profesorem nowożytnych studiów greckich na Uniwersytecie Amsterdamskim.

W trzecim z cyklu spotkań, których celem jest eksploracja pojęcia cywilizacji i rozpoznanie nowych metod w obszarze studiów cywilizacyjnych, tym razem spojrzymy na cywilizację przez pryzmat koncepcji „barbarzyństwa”. Profesor Boletsi jest w tym temacie światowej klasy ekspertką. Między innymi w książce Barbarism and Its Discontents (2013, Stanford University Press), krytycznie przygląda się funkcjonowaniu koncepcji „barbarzyństwa” i figury „barbarzyńcy” we współczesnych dziełach literackich, artystycznych i teoretycznych. Historia koncepcji „barbarzyństwa” i jej wykorzystanie w zachodniej retoryce od osiemnastego wieku aż do współczesności była również tematem kierowanego przez nią międzynarodowego grantu.

W trakcie spotkania dowiemy się, jaką rolę odegrało i odgrywa pojęcie barbarzyństwa w europejskiej historii i tożsamości, a także porozmawiamy o pułapkach antagonizującego myślenia dzielącego świat na „cywilizowany” i „barbarzyński”. Wspólnie zastanowimy się, co łączy pojęcie „cywilizacji” i „barbarzyństwa” i jakie różnice i podobieństwa możemy zauważyć w wykorzystaniu tych koncepcji zarówno w akademickich teoriach, jak i współczesnej politycznej retoryce.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim bez tłumaczenia, 11 czerwca 2021 o godz. 17:00 na platformie MS TEAMS. Będzie miało formę wykładu oraz późniejszej dyskusji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

LINK do spotkania dostępny jest tutaj:  Webinar: Barbarism vs Civilization

Organizatorem webinarium jest zespół badaczy "Porównawcze Studia Cywilizacji w XXI wieku" realizujący minigrant ze środków Social (r)Evolutions Lab, części Priorytetowego Obszary Badawczego Society of the Future w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem minigrantu jest rozpoznanie współczesnych kontekstów pojęcia cywilizacji w środowisku interdyscyplinarnym i transkulturowym. W skład zespołu wchodzą Wojciech Klimczyk, Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz, Elżbieta Olzacka i Paulina Tendera.