Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SKŁADANIE PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH - informacje

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego:     

  • spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów;   
  • sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu antyplagiatowego;     
  • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej;   
  • uregulowanie zobowiązań wobec Katedry (zwrot książek, sprzętów),     
  • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie. 

Obowiązki przystępujących do egzaminu dyplomowego:     

  • zgłoszenie na adres mailowy pracownika sekretariatu ostatecznego tematu pracy zatwierdzonego przez promotora (również w j. angielskim, jeśli student chce uzyskać odpis w tym języku) co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów;     
  • wypełnienie w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: temat słowa klucze, streszczenie w języku polskim, angielskim;     wprowadzenie do systemu AP pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów

Wymagane dokumenty:     

  • oświadczenie w sprawie praw autorskich, wygenerowane z systemu AP;   
  • wniosek o wydanie odpisu dyplomu i/lub suplementu w języku obcym;     wniesienie opłaty za wydanie dyplomu - wersja polska 60 zł, każdy dodatkowy odpis w języku obcym 40 zł. Wpłaty za dyplomy należy dokonywać, po wcześniejszym zgłoszeniu w celu zdefiniowania płatności w systemie USOS, na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności).      

Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem egzaminu.

Biuro Karier UJ informuje także o możliwości wypełnienia formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego (po zalogowaniu na stronie w USOSweb) tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu licencjackiego i prac dyplomowych w KPSC dostępne są tutaj
 

Aktualne Zarządzenia Rektora w sprawie archiwizowania prac dyplomowych: