Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykład gościnny: Magiczna symbolika czaszki a przejście na osiadły tryb życia

Wykład gościnny: Magiczna symbolika czaszki a przejście na osiadły tryb życia.

Dr Mateusz Wierciński (UJK)

Ślady kultu czaszek ludzkich i zwierzęcych sięgają paleolitu. W okresie neolitu stają się one na tyle liczne (stanowiska takie, jak Tell Aswad, Tell Ramad, Jerycho, Ajn Ghazal, Nahal Hemar, Kfar Ha-Horesh, Bejsamun), że można domniemywać o ich istotnym znaczeniu w przypadku kształtowania się osiadłych kultur na tych obszarach. Dla wytłumaczenia  praktyk magicznych związanych z czaszkami, sięgnięto po materiał etnograficzny tzw.  kultur łowców głów.  Przykład ludu Nagów z Azji Południowej (Indie-Birma) ujawnia rozwinięty kompleks wierzeniowo-rytualny związany z zabijaniem w celu zdobycia głowy i przechowywaniem czaszek. Należy się zastanowić w jakim stopniu kompleks ten może stanowić użyteczną analogię dla próby rekonstrukcji obrazu funkcjonowania społeczności neolitycznych oraz objaśnić początkowe etapy procesu przechodzenia na osiadły, i w konsekwencji rolniczo-hodowlany, tryb życia. Istotnym elementem rozważań okażą się praktyki magiczne i wierzenia Buszmenów związane z transformacją w dzikie zwierzęta. Dzięki nim można wyabstrahować określone idee i ułożyć je w schemat przyczynowy, którego zastosowanie okazuje się użyteczne nie tylko w przypadku różnych typów stanowisk archeologicznych z neolitu (jak np. Göbekli Tepe i Ҫatal Hüyük), ale także instruktywne przy odczycie znanych wątków biblijnych związanych z budową pierwszych „miast" i Wieży Babel.

data: 21 stycznia
godzina: 17:00
miejsce: s. 114

Zapraszamy również na stronę wydarzenia na FB!

Data opublikowania: 03.01.2016
Osoba publikująca: Wojciech Kosior