Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca Sietar Polska i KPSC

 

W siedzibie Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji odbył się w dniach 5-6 grudnia 2015 ogólnopolski zjazd trenerów zrzeszonych w organizacji Sietar. Katedrę reprezentowały dr Agnieszka Staszczyk i dr Agnieszka Kowalska, które zaprezentowały profil naukowo-dydaktyczny jednostki oraz charakterystykę aktualnie realizowanych badań.  W obradach wzięły udział przedstawicielki zarządu: Agnieszka Kotucz i Monika Karwińska, koordynatorka grupy krakowskiej: Anna Salomea Kubica-Majka, koordynatorki grupy trenerskiej: Katarzyna Domagała i Ewelina Skwarek oraz członkowie grupy trenerskiej. Program zjazdu obejmował warsztaty, prezentacje i dyskusje w zakresie działalności trenera międzykulturowego.

 

Najważniejszym dla KPSC punktem było nawiązanie ścisłej współpracy między SIETAR Polska a Katedrą. W jej ramach rozpoczęto realizację wspólnego projektu trenersko-eksperckiego, którego jednym z rezultatów będzie przygotowanie warsztatów dla studentów KPSC. Celem projektu jest wypracowanie scenariuszy szkoleń z zakresu kompetencji międzykulturowej i komunikacji w środowisku międzynarodowym, wykorzystując kompetencje merytoryczne wykładowców KPSC i metodykę pracy trenerów SIETAR. Szkolenia przyczynią się do podniesienia kompetencji miękkich uczestników mających zastosowanie w pracy w grupach wielokulturowych.

 

SIETAR jest międzynarodową organizacją realizującą działania na rzecz akceptacji i szacunku międzykulturowego. Poprzez treningi, warsztaty i szkolenia dla szerokiego grona odbiorców stara się podnosić świadomość  roli zagadnień międzykulturowych w biznesie, edukacji i polityce.