Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tydzień Jakości Kształcenia

Tydzień Jakości Kształcenia

 

Tydzień Jakości Kształcenia (TJK) to projekt mający na celu popularyzację działań Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz podwyższenia poziomu jakości kształcenia. Koordynowany jest przez Sekcję Analiz Jakości Kształcenia, arealizowany przez szereg jednostek administracyjnych we współpracy ze studentami UJ.

Celem tegorocznej, czwartej edycji, jest rozszerzenie programu Tygodnia o nowe wydarzenia dedykowane jeszcze szerszej grupie odbiorców. Organizatorzy przygotowali więc ponad pięćdziesiąt wydarzeń: warsztatów, szkoleń, wykładów, czy paneli dyskusyjnych przeznaczonych dla studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych, absolwentów oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Nowością w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia jest między innymi cykl czterech wykładów przygotowanych przez dydaktyków i naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem spotkań jest ukazanie tradycyjnego oblicza uniwersytetu - nastawienia na niezależny rozwój ludzkiej wiedzy. Prezentując najnowsze odkrycia filozofii, matematyki, historii i biologii, badacze pokażą, że refleksja akademicka może być znakomitym źródłem inspiracji. Kolejną nowością w ramach Tygodnia jest konkurs na najlepszą prezentację w języku angielskim, "Best UJ Presentation 2015", organizowany przez Jagiellońskie Centrum Językowe. W ramach tegorocznej edycji możliwe jest również zwiedzenie Winnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego połączone z degustacją oraz wykładem dotyczącym rozwoju winiarstwa w Polsce.

Pełny program

Wybrane wydarzenia w naszym budynku

Wtorek, 1.12.2015

 

» "Dydaktyka pod lupą – mity, półprawdy i fakty". Ocena zajęć dydaktycznych w praktyce, a efekty kształcenia - seminarium teoretyczno-metodologiczne

Charakter przedsięwzięcia
Warsztat otwarty dla całej społeczności UJ

Opis

Misja każdej uczelni jest silnie powiązana z jakością nauczania. Na polu dydaktyki uczelnia kształtuje swoją tożsamość i ugruntowuje pozycję w środowisku szkół wyższych. Dlatego też monitorowanie procesu dydaktycznego ma priorytetowe znaczenie dla funkcjonowania uczelni. Podstawą monitorowania dydaktyki jest najczęściej cykliczna ocena zajęć, realizowana w formie ankiet studenckich. Wiele uczelni wdrożyło już dawno lub wdraża systemy ewaluacji zajęć. W świadomości pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ocena zajęć dydaktycznych stała się już faktem społecznym, to nadal wśród pracowników, których zajęcia są przedmiotem oceny, toczy się dyskusja na temat udziału studentów, rzetelności ocen czy sposobu wykorzystania uzyskanej wiedzy o pracownikach i zajęciach. W trakcie seminarium, na podstawie kilku lat własnych doświadczeń i danych dotyczących funkcjonowania systemu oceny zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim, chcemy w trakcie dyskusji z beneficjentami tego systemu: pracownikami naukowo-dydaktycznymi i studentami, odpowiedzieć na kilka istotnych i stale obecnych w tej dyskusji pytań:

·                 Komu i czemu służy naprawdę ocena zajęć dydaktycznych?

·                 W jakim stopniu trafna i przydatna jest obecna formuła oceny zajęć?

·                 Czy i jak zmienia się ocena zajęć dydaktycznych w czasie?

·                 Jak zachęcić studentów do większego udziału w ocenie zajęć?

·                 Czy ocena zajęć powinna być obowiązkowa, czy raczej dowolna?

·                 Jakie są pułapki i patologie systemu oceny zajęć dydaktycznych?

·                 Jak przeprowadzać ocenę dydaktyki, by system działał motywująco a nie dyskryminująco?

·                 Kto i w jakim zakresie powinien mieć dostęp do wyników oceny zajęć dydaktycznych?

·                 Jak motywować nauczycieli do rozwijania umiejętności dydaktycznych i wprowadzania innowacyjnych metod kształcenia?

·                 Jak zbudować w oparciu o wyniki oceny zajęć system wsparcia nauczycieli akademickich w rozwijaniu kompetencji dydaktycznych?

·                 Jak doskonalić proces dydaktyczny w oparciu o wyniki oceny zajęć?

·                 Jak wykorzystywać wyniki oceny zajęć w monitorowaniu programów kształcenia?

Miejsce
Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, s. 114

Godziny i limity miejsc
12.00-14.00: (limit: 50 osób) ⇒ wydarzenie otwarte bez wcześniejszej rejestracji

Organizator
Sekcja Analiz Jakości Kształcenia UJ

Prowadzący
dr Grzegorz Bryda

__________________________________

» Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji absolwentów - wnioski dla uczelni

Charakter przedsięwzięcia
Prezentacja dla dla pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i administracyjnych UJ

Opis
Spotkanie ma na celu prezentację wyników badań między innymi Bilansu Kapitału Ludzkiego prowadzonych przez pracowników Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Prowadzone analizy służą diagnozowaniu potrzeb rynku pracy oraz podaży kompetencji, w tym kompetencji absolwentów małopolskich uczelni. Prezentowane dane i wnioski stanowić mogą podstawę projektowania konkurencyjnych programów dydaktycznych oraz służyć ocenie efektów kształcenia.

Miejsce
Collegium Broscianum UJ, ul. Grodzka 52, s. 13

Godziny i limity miejsc
15.00-17.00 (limit: 50 osób) ⇒ zarejestruj się

Organizator
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji

Moderator
prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr Piotr Prokopowicz

 

» Kolorowanie, izomorfizmy i milion dolarów

Charakter przedsięwzięcia
Wykład otwarty dla całej społeczności UJ

Opis
Jedną z najważniejszych rzeczy w matematyce jest rozwiązywanie problemów. U wielu osób droga do matematyki zaczyna się od rozwiązywania zadań... Wiele matematycznych zadań kryje w sobie specyficzny urok. Istnieją zadania, które wcale nie są łatwe, mimo tego, że są sformułowane absolutnie elementarnie, a do rozwiązania nie wymagają matematyki przekraczajacej program szkoły podstawowej...  O kilku takich zadaniach będzie na wykładzie mowa. Na przykładzie niektórych zostaną zobrazowane pewne metody wyższej matematyki. W efekcie pojawi się nawiązanie do ważnych pojęć matematycznych; zaczniemy  od czasów starożytnych, a dojdziemy do wyników ostatnich lat. A co z tym ma wspólnego milion dolarów? To się okaże pod koniec wykładu.

Miejsce
Collegium Broscianum UJ, ul. Grodzka 52, s. 60

Godziny i limity miejsc
18.00-19.00 (limit: 50 osób) ⇒ zarejestruj się

Organizator
Sekcja Analiz Jakości Kształcenia UJ

Prowadzący
dr Krzysztof Ciesielski

 

Środa, 2.12.2015

KzK: Trening kompetencji międzykulturowych

14.00-16.00, s. 103

» Learning by gaming: Meet Poles in the Queue

Wydarzenie prowadzone w języku angielskim.

Charakter przedsięwzięcia
Gra dla studentów UJ oraz studentów biorących udział w programach wymiany międzynarodowej

Opis
The Queue is the Polish board game that helps to understand the difficulties of every day life in the Communist era. The idea behind the meeting is not only to teach foreign students about Polish history and Polish sense of humor but also to give them an opportunity to exchange multicultural experience and, of course, to have fun. We would like to invite Erasmus students to discover why Poles do not like standing in line and why they love chatting up in line. Does anyone, except Poles and British people, have any particular feeling towards queuing?

Miejsce
Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, s. 103

Godziny i limity miejsc
16.00-17.30 (limit: 10 osób polskojęzycznych oraz 10 osób niepolskojęzycznych) ⇒ zarejestruj się

Organizator
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji

Prowadzący
dr Agnieszka Kowalska

 

» Perspektywa ewolucyjna w medycynie

Charakter przedsięwzięcia
Wykład otwarty dla całej społeczności UJ

Opis
Dlaczego chorujemy? Tradycyjna medycyna szuka przyczyn chorób i genetyczne, metaboliczne i środowiskowe przyczyny wielu chorób są dobrze poznane. Dlaczego jednak organizm człowieka jest podatny na choroby? Można przecież wyobrazić sobie znacznie doskonalszy organizm, który nie choruje i nie starzeje się. Na pytanie o podatność organizmu na choroby szuka odpowiedzi dziedzina nauki nazwana medycyną ewolucyjną. Ewolucyjne podejście do zdrowia pozwala zrozumieć dlaczego organizm człowieka nie jest doskonały i wskazuje na nowe terapie dając nadzieję na wyleczenie chorób, z którymi nie radzi sobie współczesna praktyka medyczna.

Miejsce
Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, s. 106

Godziny i limity miejsc
16.00-17.30 (limit: 50 osób) ⇒ zarejestruj się

Organizator
Sekcja Analiz Jakości Kształcenia

Prowadzący
prof. dr hab. Grażyna Jasieńska

 

Czwartek, 3.12.2015

» Wdrażanie systemu antyplagiatowego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Charakter przedsięwzięcia
Panel otwarty dla całej społeczności UJ

Opis
Spotkanie ma na celu zaprezentowanie środowisku akademickiemu stanu prac uczelnianego zespołu ds. wdrożenia procedury antyplagiatowej w zakresie przystosowania uczelnianych regulacji do wymogów nałożonych przez nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym. Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia prawne, administracyjne i informatyczne. Przedstawione zostaną także rozwiązania i doświadczenia jednostek, które wykorzystują oprogramowanie antyplagiatowe podczas weryfikacji oryginalności prac pisemnych.

Miejsce
Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2, s. 315

Godziny i limity miejsc
12.00-15.00 (limit: 50 osób) ⇒ zarejestruj się

Organizator
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji

Moderator
dr Agnieszka Kowalska

 

Piątek, 4.12.2015

» O pożytkach płynących ze studiowania filozofii

Charakter przedsięwzięcia
Wykład otwarty dla całej społeczności UJ

Opis
Tematyka spotkania skierowana jest do wszystkich, którzy zastanawiają się, czy studia humanistyczne stanowią dobrą inwestycję na przyszłość. Profesor Hańderek rozwieje wszelkie wątpliwości w tej kwestii. Filozofia to nauka krytycznego, analitycznego myślenia. Humanistyka to szkoła refleksji, wątpliwości, ciekawości, drążenia sensów, szalonych skojarzeń, wysublimowanych interpretacji. To także poznanie wagi pytań i odpowiedzialności za odpowiedzi. Czy wiesz, że 75% absolwentów Wydziału Filozoficznego w ciągu 6 miesięcy od zakończenia studiów znajduje zatrudnienie?

Miejsce
Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, s. 119

Godziny i limity miejsc
14.00-15.00 (limit: 50 osób) ⇒ zarejestruj się

Organizator
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji

Prowadzący
dr hab. Joanna Hańderek

Data opublikowania: 27.11.2015
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska