Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Elżbieta Olzacka

Dr Elżbieta Olzacka

e-mail: elzbieta.olzacka@uj.edu.pl
www: https://jagiellonian.academia.edu/El%C5%BCbietaOlzacka

Doktor nauk społecznych, absolwentka socjologii i rosjoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje ją zarówno teoria konfliktów w wymiarach socjologicznym, antropologicznym oraz kulturoznawczym, jak i konkretne – historyczne i współczesne - przypadki wojen. Szczególnie bliska jest jej tematyka Rosji oraz poradzieckiej Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Od 2009 roku prowadzi w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji zajęcia z zakresu metodologii badań społecznych i kulturoznawczych.

Zainteresowania naukowe

 • studia nad wojną, konfliktem i pokojem;
 • konflikty kulturowe we współczesnym świecie;
 • kultura i historia Rosji oraz Ukrainy;
 • konflikty na obszarze poradzieckim.

Najważniejsze publikacje

 • 2017, Understanding the Conflict in Eastern Ukraine: The Role of Cultural Context, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4, s. 23-38.
 • 2017, Wojna na Facebooku. Rola przedstawień wizualnych w "militaryzacji" mediów społecznościowych na przykładzie konfliktu na wschodniej Ukrainie, w: A. Kampka, A. Kiryjow, K. Sobczak (red.), Czy obrazy rządzą ludźmi?, Warszawa, s. 62-75.
 • 2017, Wojna w erze nuklearnej. Rozważania cywilów i wojskowych na temat bomby atomowej i skutków jej użycia, „Przegląd Humanistyczny”, nr 1 (456), s. 21-31.
 • 2016, Wojna a kultura. Nowożytna rewolucja militarna w Europie Zachodniej i Rosji,  Kraków. 
 • 2016, Od Homo sapiens do Homo immortalis : idea nieśmiertelności w rosyjskich projektach filozoficznych i społeczno-politycznych, w: D.Gałuszka, G.Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba (red.), Technokultura : transhumanizm i sztuka cyfrowa, Kraków.
 • 2015, The Press in Constructing the Cultural Strategies of War. An Example from the Conflict in the Republic of Tajikistan, „Securitologia" nr 22 (2), 2015, s. 83-93 (z Pauliną Niechciał). 
 • 2015, Antropolog – badacz, żołnierz czy aktywista?, „Fragile" nr 2 (28), ss. 105-110. 
 • 2013, Ład aksjonormatywny a sposoby prowadzenia wojen. Kultura wojenna jako regulator wojennej praktyki, „The Polish Journal of the Arts and Culture" nr 8 (5), s. 157–176. 
 • 2013, Globalizacja a nowe wojny – perspektywa kulturowa, „Kultura -  Historia -Globalizacja", nr 13. 
 • 2012, Kulturowy zwrot w badaniu i prowadzeniu wojen – nowa perspektywa analityczna, „Zeszyty Naukowe AON", nr 4 (89), s. 305-320. 
 • 2011, Kulturowy wymiar zjawiska wojny – zakres badań i doniosłość, „Kultura i Historia", nr 22.

Projekty badawcze

 • Kulturowy kontekst konfliktu na wschodniej Ukrainie – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 1), 2017-2018;
 • Narracje i praktyki upamiętniania Rewolucji Godności i konfliktu na wschodniej Ukrainie w przestrzeni publicznej ukraińskich miast – projekt realizowany w ramach Konkursu dla młodych naukowców i doktorantów na Wydziale Filozoficznym UJ (2017/2018; 2018/2019);
 • Kulturowe strategie wojny i pojednania. Analiza na przykładzie wojny domowej w Republice Tadżykistanu (1992-1997) – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Sonata 5), główny wykonawca, 2014-2016.

Inne osiągnięcia

 • Staż naukowy w The Institute for European, Russian and Eurasian Studies (IERES), Elliott School of International Affairs, George Washington University, USA (kwiecień – maj 2018);
 • Uczestnictwo w programie Erasmus+ Mobility for Teaching (zajęcia dydaktyczne w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie, Ukraina, czerwiec 2017);
 • Kwerendy biblioteczne i konsultacje naukowe – Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa w Moskwie, Rosja (czerwiec 2013);  Centre of Contemporary Central Asia & the Caucasus, The School of Oriental and African Studies, University of London, Wielka Brytania (luty 2017); Centre for the Study of War, Propaganda and Society, University of Kent, Canterbury, Wielka Brytania (luty 2017); Center for Transcultural Asian Studies (CETRAS), Center for Security and Society, Uniwersytet Alberta Ludwika we Fryburgu, Niemcy (marzec 2017);
 • Badania terenowe – Duszanbe, Tadżykistan (kwiecień – czerwiec 2014; lipiec – wrzesień 2015); Biszkek, Kirgistan (maj 2016); Ukraina (od 2017)
 • Udział w szkole letniej Essex Summer School in Social Science Data Analysis, Uniwersytet Essex, Wielka Brytania, lipiec 2015 (staż zagraniczny przyznany w konkursie dla młodych naukowców w ramach projektu „Społeczeństwo–Technologie–Środowisko").