Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Od filozofii światła do sztuki światła

Prezentowana książka dotyczy szeroko rozumianego symbolu światła. Symbol ten przejawia się w kulturze europejskiej na wiele różnych sposobów, z których trzy główne – filozoficzny, teologiczny i artystyczny – zostaną tu opisane. Te trzy drogi realizacji symbolu to jednocześnie odrębne dziedziny aktywności intelektualnej człowieka: rozum, wiara i twórczość, które – odniesione do głównego przedmiotu naszych badań – dadzą w efekcie trzy obszary rozważań: filozofię światła, teologię światła oraz sztukę światła.Prezentowana książka dotyczy szeroko rozumianego symbolu światła. Symbol ten przejawia się w kulturze europejskiej na wiele różnych sposobów, z których trzy główne – filozoficzny, teologiczny i artystyczny – zostaną tu opisane. Te trzy drogi realizacji symbolu to jednocześnie odrębne dziedziny aktywności intelektualnej człowieka: rozum, wiara i twórczość, które – odniesione do głównego przedmiotu naszych badań – dadzą w efekcie trzy obszary rozważań: filozofię światła, teologię światła oraz sztukę światła.

Filozofia pustki i współzależnego wyłaniania

Niniejszy tom zawiera pierwsze polskie przekłady tekstów Nagardżuny, które zachowały się tylko w języku tybetańskim. Przedstawiają one podstawy filozofii mahajany, spisane pierwotnie w sanskrycie, które stanowią dobro wspólne późniejszych szkół buddyjskich. Zebrane razem stanowią one wprowadzenie do sformułowanej przez Nagardżunę filozofii pustki i współzależnego wyłaniania, ukazując ją w równie wielu aspektach, jak czyni to jego główne dzieło Mūlamadhyamakakārikā. To właśnie w tych tekstach Nagardżuna pozwolił sobie na dokładniejsze dyskutowanie i rozwijanie kwestii zarysowanych dość skrótowo w swym najsłynniejszym traktacie.Niniejszy tom zawiera pierwsze polskie przekłady tekstów Nagardżuny, które zachowały się tylko w języku tybetańskim. Przedstawiają one podstawy filozofii mahajany, spisane pierwotnie w sanskrycie, które stanowią dobro wspólne późniejszych szkół buddyjskich. Zebrane razem stanowią one wprowadzenie do sformułowanej przez Nagardżunę filozofii pustki i współzależnego wyłaniania, ukazując ją w równie wielu aspektach, jak czyni to jego główne dzieło Mūlamadhyamakakārikā. To właśnie w tych tekstach Nagardżuna pozwolił sobie na dokładniejsze dyskutowanie i rozwijanie kwestii zarysowanych dość skrótowo w swym najsłynniejszym traktacie.

Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym Teheranie. O tożsamości zbiorowej w kontekście dominacji szyickiej

Pozycja jest poświęcona tożsamości współczesnych wyznawców zaratusztrianizmu – starożytnej religii dominującej w Iranie przed ekspansją arabską – którzy w wyniku islamizacji Bliskiego Wschodu stali się społecznością zmarginalizowaną i zdziesiątkowaną. Od czasu zmian społeczno-politycznych, które nastąpiły w Iranie w początkach XX wieku, wyznawcy zaratusztrianizmu zachowują status uznanej mniejszości religijnej i teoretycznie są pełnoprawnymi obywatelami, ale w praktyce niekoniecznie chroni ich to przed dyskryminacją. U jej źródła leży między innymi ideologiczny podział irańskiego społeczeństwa na obywateli wyznających religię państwową i pozostałych, wprowadzony po rewolucji islamskiej w 1979 roku.Pozycja jest poświęcona tożsamości współczesnych wyznawców zaratusztrianizmu – starożytnej religii dominującej w Iranie przed ekspansją arabską – którzy w wyniku islamizacji Bliskiego Wschodu stali się społecznością zmarginalizowaną i zdziesiątkowaną. Od czasu zmian społeczno-politycznych, które nastąpiły w Iranie w początkach XX wieku, wyznawcy zaratusztrianizmu zachowują status uznanej mniejszości religijnej i teoretycznie są pełnoprawnymi obywatelami, ale w praktyce niekoniecznie chroni ich to przed dyskryminacją. U jej źródła leży między innymi ideologiczny podział irańskiego społeczeństwa na obywateli wyznających religię państwową i pozostałych, wprowadzony po rewolucji islamskiej w 1979 roku.

Guru. Między tradycją a współczesnością

Jest to unikalne, nie tylko w polskiej literaturze przedmiotu, studium postaci, czy wręcz instytucji guru. Choć z pojęciem guru i jego rolą w kulturze indyjskiej zetknęli się właściwie wszyscy zainteresowani tą tradycją, to mało kto mógłby tak naprawdę określić kim jest guru. [...] Podjęcie tej tematyki, choć tak trudne i złożone, jest niezwykle istotne, gdyż postacie różnego rodzaju guru, czy to autentycznych nauczycieli duchowych, czy też – niestety – różnego rodzaju oszustów, pojawiają się w ostatnich latach coraz częściej.Jest to unikalne, nie tylko w polskiej literaturze przedmiotu, studium postaci, czy wręcz instytucji guru. Choć z pojęciem guru i jego rolą w kulturze indyjskiej zetknęli się właściwie wszyscy zainteresowani tą tradycją, to mało kto mógłby tak naprawdę określić kim jest guru. [...] Podjęcie tej tematyki, choć tak trudne i złożone, jest niezwykle istotne, gdyż postacie różnego rodzaju guru, czy to autentycznych nauczycieli duchowych, czy też – niestety – różnego rodzaju oszustów, pojawiają się w ostatnich latach coraz częściej.

O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej

W dzisiejszej humanistyce duchowość stanowi jeden z ciekawszych i szerzej dyskutowanych problemów. Literatura przedmiotu odnosząca się do tej kwestii jest niezwykle bogata i nie sposób w tym miejscu omówić ją w sposób kompleksowy, zwłaszcza że różne dyscypliny, takie jak filozofia, teologia, religioznawstwo, psychologia czy socjologia, proponują własne narzędzia, służące do badania tego fenomenu. Wielość ujęć zdaje się w tym wypadku potwierdzać zarówno niejednorodność, jak i istotne kulturowe znaczenie duchowości w perspektywie globalnej i w kontekście indywidualnych doświadczeń, wyrażających się w twórczym działaniu, poszukiwaniu spełnienia czy przekraczaniu własnych ograniczeń. Takie szerokie podejście stało się w wielu środowiskach, także biznesowych, synonimem dążenia do tego, co daje wewnętrzną satysfakcję, pozwala odnaleźć własne miejsce w życiu i jako takie okazuje się koniecznym warunkiem osiągnięcia dobrostanu. W tym kontekście zainteresowania duchowością zyskują więc nowe interpretacje, a przede wszystkim oryginalne zastosowania praktyczne.W dzisiejszej humanistyce duchowość stanowi jeden z ciekawszych i szerzej dyskutowanych problemów. Literatura przedmiotu odnosząca się do tej kwestii jest niezwykle bogata i nie sposób w tym miejscu omówić ją w sposób kompleksowy, zwłaszcza że różne dyscypliny, takie jak filozofia, teologia, religioznawstwo, psychologia czy socjologia, proponują własne narzędzia, służące do badania tego fenomenu. Wielość ujęć zdaje się w tym wypadku potwierdzać zarówno niejednorodność, jak i istotne kulturowe znaczenie duchowości w perspektywie globalnej i w kontekście indywidualnych doświadczeń, wyrażających się w twórczym działaniu, poszukiwaniu spełnienia czy przekraczaniu własnych ograniczeń. Takie szerokie podejście stało się w wielu środowiskach, także biznesowych, synonimem dążenia do tego, co daje wewnętrzną satysfakcję, pozwala odnaleźć własne miejsce w życiu i jako takie okazuje się koniecznym warunkiem osiągnięcia dobrostanu. W tym kontekście zainteresowania duchowością zyskują więc nowe interpretacje, a przede wszystkim oryginalne zastosowania praktyczne.