Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poetyki pamięci

W dniach 17-18 marca 2018 w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Poetyki pamięci" zorganizowana przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta oraz Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji.

Współczesne poetyki pamięci problematyzują złożone spectrum zjawisk literatury i kultury, poczynając od powieści historycznej w optyce tzw. nowego historyzmu (i jego aktualnych odczytań), przez literaturę świadectwa i posttraumatyczną, a kończąc na rozlicznych inspiracjach klasycznymi mnemotechnikami, kulminującymi niekiedy w postmodernistyczne wizje rodem z Memoranda Jeffreya Forda albo cyklu Aegipt Johna Crowleya. Pamięć pozostaje – zwłaszcza, jak się wydaje, w dobie postprawdy – gwarantem tożsamościowej prawomocności świadectwa, także dziennikarskiego i reporterskiego, stającego przed niełatwym wyborem między sumiennym świadczeniem o zastanych faktach a potrzebą ich fikcjonalizacji dla potrzeb czytelniczych. Pamięć wreszcie jest także miejscem i to szczególnym, bowiem stwarzającym przestrzeń do spotkań różnych czasów, różnych etnosów, różnych doświadczeń i różnych tożsamości. Mając na uwadze wszystkie te głosy, rozproszone w dyskursach kształtujących ponowoczesną świadomość kulturową. ​(opis i zdjęcie ze strony konferencji)

W trakcie konferencji odbył się wykład plenarny pt. Księga pamięci. Pamięć księgi: geografie wedyjskiej ars memorativa, który wygłosił dr hab. Cezary Galewicz.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie konferencji.