Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia: ważne informacje (limity, fakultety, lektoraty) - aktualizacja 15.02

Limity miejsc w grupach

Informujemy, że dodatkowa pula miejsc na wszystkie kursy obowiązkowe oraz wybrane kursy fakultatywne jest udostępniana sukcesywnie w kolejnych dniach.

Aktualizacja:

W dniu 15.02 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Kultura Japonii, Kultura Korei.

Miejsca będą dostępne po migracji danych.

Zlikwidowano kurs fakultatywny Tantra buddyjska w Indiach.

W dniu 14.02 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Buddyzm koreański, Himation, burka, kimono - stroje w kulturach Europy i AzjiIslam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UEKino w perspektywie porównawczej, Kultura KoreiProblemy współczesnej Ameryki ŁacińskiejMyślenie krytyczne (grupy 1 i 2).

Miejsca będą dostępne po rozpoczęciu drugiej tury rejestracji.

Zlikwidowano grupę zajęciową numer 3 z kursu Myślenie krytyczne.

W dniu 9.02 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Kultura KoreiVampire - The Classical Roots of the Myth, Problemy współczesnej Ameryki Łacińskiej, Filozofia indyjska (grupy 1 i 2).

Zlikwidowano grupę ćwiczeniową numer 3 z kursu Filozofia indyjska.

Jest to ostatnia aktualizacja przed drugą turą rejestracji.

W dniu 8.02 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Japońskie problemy społeczne, historia i kulturaKino w perspektywie porównawczejKultura KoreiOd mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców ekstremalnych. Oblicza kina JaponiiVampire - The Classical Roots of the Myth.

W dniu 7.02 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Buddyzm koreańskiHasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczychJapońskie problemy społeczne, historia i kultura, Korea Północna - kultura i znaczenieKultura JaponiiOd mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców ekstremalnych. Oblicza kina JaponiiProblemy współczesnej Ameryki ŁacińskiejWspółczesny świat arabskiZen i czysta kraina – kultura japońska a buddyzmKultura Korei.

W dniu 6.02 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Buddyzm koreański, Himation, burka, kimono - stroje w kulturach Europy i Azji, Kino w perspektywie porównawczej, Korea Północna - kultura i znaczenie, Kultura Korei, Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców ekstremalnych. Oblicza kina Japonii, Tradycyjna kultura tybetańska, Trening kompetencji międzykulturowych, Współczesny świat arabski, Vampire - The Classical Roots of the Myth, Zen i czysta kraina – kultura japońska a buddyzm.

  • Przypominamy, że miejsca na kursach widoczne są po migracji danych (z reguły następnego dnia).
  • Prosimy o zweryfikowanie swoich rejestracji i sprawdzenie, czy zarejestrowali się Państwo na kursy kanoniczne dla właściwego programu i rocznika, aby nie blokować miejsc osobom, dla których dany kurs jest obowiązkowy.

Przypominamy, że zapisanie się na kurs dedykowany wyższemu rocznikowi jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej (drogą mailową) zgody prowadzącego. Uzyskaną zgodę należy przesłać do sekretariatu KPSC na adres kpsc@uj.edu.pl.

Prosimy również o zweryfikowanie, czy nie zapisali się Państwo na dwa lub więcej kursów odbywających się w tym samym czasie. W razie potrzeby prosimy o pilną korektę rejestracji, aby nie zajmować niepotrzebnie miejsc na kursie, na który nie będą Państwo uczęszczać.

Korespondencję do sekretariatu w sprawach studenckich prosimy wysyłać ze skrzynek pocztowych w domenie @uj.edu.pl.

II tura rejestracji

Przypominamy, że druga (i ostatnia!) tura rejestracji na zajęcia dla wszystkich roczników i programów w KPSC odbędzie się w terminie od 15.02.2024 godz. 10.00 do 18.02.2024 godz. 23.00. Przypominamy, że druga tura rejestracji zapewnia TYLKO możliwość rejestrowania się na kursy (bez możliwości wyrejestrowania!).

Informujemy, że w drugiej turze rejestracji nie gwarantujemy miejsc we wszystkich grupach zajęciowych, ani na wszystkie zajęcia fakultatywne.  

Kursy wyłączone z drugiej tury rejestracji (nie ma możliwości zapisów na wskazane zajęcia):
Korea Północna - kultura i znaczenie, Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców ekstremalnych. Oblicza kina Japonii, Życie codzienne w dawnych Chinach.

Kursy usunięte z powodu niewypełnienia limitu wymaganych osób:
grupa ćwiczeniowa nr 3 z kursu Filozofia indyjska, grupa zajęciowa nr 3 z kursu Myślenie krytyczne, kurs fakultatywny Tantra buddyjska w Indiach (kurs będzie oferowany w kolejnym roku akademickim).

Fakultety

Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w semestrze letnim oraz ich sylabusy dostępna jest tutaj.

Przypominamy, że także przedmioty spoza realizowanego kierunku można wybierać jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane studiom nad buddyzmem (i vice versa) i realizować je jako zajęcia fakultatywne. W przypadku rejestracji na zajęcia wyższych roczników wymagana jest zgoda prowadzącego (wystarczy drogą mailową).

Lektoraty (dotyczy I roku studiów I stopnia)

Informujemy, że nie ma możliwości wyrejestrowywania z lektoratów. Prosimy o rejestrację na języki zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją. Rejestracje niezgodne ze złożonymi deklaracjami będą usuwane.