Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykład "Kulturowa ekonomia patronatu w Azji Południowej doby wczesnokolonialnej" dr. hab. Cezarego Galewicza, prof. UJ w ramach posiedzenia Komisji Orientalistycznej PAN (20.03)

Komisja Orientalistyczna PAN zaprasza na posiedzenie wyborcze wraz z wykładem "Kulturowa ekonomia patronatu w Azji Południowej doby wczesnokolonialnej" dra hab. Cezarego Galewicza, prof. UJ, które ma się odbyć 20 marca 2023 o godz. 17.00  (poniedziałek) w Oddziale PAN w Krakowie przy ul. św. Jana 28.
 
Informujemy, że wykładu dra hab. Cezarego Galewicza, prof. UJ można wysłuchać także online za pośrednictwem MS Teams (link).
 
Celem wystąpienia jest prezentacja podstawowych założeń oraz wstępnych wyników projektu NCN „Kultury patronatu: pismo, druk i performans w regionalnych i imperialnych przestrzeniach komunikacji i cyrkulacji wiedzy na Subkontynencie Indyjskim1674-1890.”Projekt stawia sobie za cel prześledzenie i częściowe zmapowanie w geograficznej przestrzeni Subkontynentu Indyjskiego różnych kulturowych odmian funkcjonowania patronatu literatur, nauk i sztuk w regionalnych i transregionalnych wydaniach w okresie 1674-1890. Okres ten to czas gwałtownych przemian towarzyszących politycznym wstrząsom związanym z upadkiem jednych i zaciekłą rywalizacją innych potęg regionalnych, transregionalnych i imperialnych. U jego początków sytuują się ambicje transregionalnej dominacji konfederacyjnej państwowości Marathów, kariera regionalnych państw środka (region Dekkanu), osłabienie imperialnej dynastii Wielkich Mogołów, odmienne koleje fundowania państwowości na dalekim południu, rywalizacja europejskich przedsięwzięć handlowych na obrzeżach półwyspu, a u końca projekt handlowy i potęga polityczna  Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, która u szczytu swojej kariery skrywa głęboki kryzys wymagający interwencji korony. Przemianom politycznym towarzyszy bezprecedensowa aktywność różnej proweniencji przedsięwzięć misyjnych operujących z nierówną i asymetryczną intensywnością w różnych regionach, lecz nieodmiennie angażującą się w projekty nowoczesnościowe, inicjowanie regionalnych kultur druku, edukację. Projektom tym towarzyszą działania na rzecz stabilizowania regionalnych języków literackich. Wprowadzanie nowych technologii, uruchamianie sieci obiegu tekstów i nowych idei, cyrkulacja obiektów kulturowych takich jak książka na coraz większych odległościach poczyna łączyć infrastrukturą sieciowej komunikacji promieniujące większe i mniejsze ośrodki nowego porządku obiegu tekstów i idei, które przejmują, współdziałają bądź zastępują wcześniejsze struktury patronatu prowadząc stopniowo do wyłaniania się nowego porządku w odmianach przynoszących w efekcie paralelne oblicza nowoczesności jako efektu nakładających się i wielorako złożonych relacji między aktorami reprezentującymi zarówno kolonizujących jak i kolonizowanych. Projekt ma ambicje sformułowania propozycji pespektywy badawczej integrującej podejścia właściwe naukom o kulturze, literaturze oraz komunikacji medialnej.