Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrekcja Instytutu Judaistyki UJ ogłasza III edycję konkursu o „Nagrodę Schenkera” za najlepsze prace dyplomowe o tematyce związanej z dziedzictwem Żydów polskich obronione w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2019/2020

Dyrekcja Instytutu Judaistyki UJ ogłasza III edycję konkursu o „Nagrodę Schenkera” za najlepsze prace dyplomowe – licencjackie i magisterskie – o tematyce związanej z dziedzictwem Żydów polskich obronione w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2019/2020.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2020 roku.
 
Zgłoszeń do konkursu może dokonać autor lub promotor pracy dyplomowej obronionej w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2019/2020. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w formie pisemnego wniosku zawierającego nazwisko i imię autora pracy, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail), temat pracy, datę i miejsce obrony (Wydział, Instytut). Do pisemnego zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy dyplomowej w wersji elektronicznej w formacie PDF. Kopia elektroniczna powinna być zgodna pod względem treści z kopią załączono przed obroną w systemie USOS.
 
Zgłoszenia należy kierować na adres: Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Józefa 19, 31-056 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs o Nagrodę Schenkera”.
 
Wysokość Nagród w 2020 roku wynosi brutto:
W kategorii prac magisterskich: I. Nagroda pierwsza: 1500 zł; II. Nagroda druga: 1200 zł; III. Nagroda trzecia: 1000 zł.
W kategorii prac licencjackich: I. Nagroda pierwsza: 1200 zł; II. Nagroda druga: 1000 zł; III. Nagroda trzecia: 800 zł.
 
Informacja o nagrodzonych pracach zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Judaistyki UJ.
Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie: http://www.judaistyka.uj.edu.pl/nagrody-schenkera