Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Robert Szuksztul

Dr Robert Szuksztul

e-mail: robert.szuksztul@uj.edu.pl
www: https://jagiellonian.academia.edu/RobertSzuksztul

Wykształcenie:
2010, Uniwersytet Jagielloński, Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii; Dysertacja: Filozoficzna interpretacja myśli Shinrana;
2005, Uniwersytet Jagielloński, Magister filozofii; Praca magisterska Filozofia szkoły z Kioto;
2002, Uniwersytet Jagielloński, Magister socjologii; Praca magisterska Kulturowe i społeczne uwarunkowania i konsekwencje sporów chrystologicznych.

Zainteresowania naukowe

  • kanon palijski (kwestie doktrynalne, winaja, problematyka płci, problematyka kobieca);
  • buddyzm abhidharmiczny (historia szkół buddyjskich, doktrynalne spory w abhidharmie);
  • historia i ewolucja doktrynalna buddyzmu czystej ziemi. 

Najważniejsze publikacje

  • 2013, Sobory chrześcijańskie a „sobory" buddyjskie. Kilka refleksji porównawczych, „The Polish Journal of the Arts and Culture" [w druku].
  • 2012, Formuła namu amida butsu i problem ekspresji w japońskim buddyzmie Czystej Ziemi, „The Polish Journal of the Arts and Culture", nr 2 (2/2012), s. 65-88.
  • 2012, Powierzenie wiary i praktyki. Obiektywny aspekt doktryny Shinrana na podstawie tekstu Kyōgyōshinshō, „The Polish Journal of the Arts and Culture", nr 2 (2/2012), s. 89-111.
  • 2011, O darze i obdarowanym, czyli problem z soteriologią Shinrana, „Estetyka i Krytyka", nr 22 (3/2011), s. 205-215.
  • 2010, Cisza i milczenie w buddyzmie zen, [w:] B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Cisza i milczenie. Społeczno- kulturowe mechanizmy kreowania emocji, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010, s. 275-283.
  • 2007, Filozofia szkoły z Kioto w świetle krytyki poglądów w Brahmajala Sutcie, „ICF Diametros", nr 12 (06/2007), s. 94-111.