Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Mity i legendy Indian Ameryki Północnej cz. I

Mity i legendy Indian Ameryki Północnej cz. I

Wybór, który Czytelnik trzyma w rękach obejmuje 60 mitów i legend Indian Ameryki Północnej, które po raz pierwszy ukazują się w przekładzie na język polski. Zawarte tutaj opowieści pochodzą z różnych części Ameryki Północnej, od Zatoki Meksykańskiej na południu aż po Arktykę Kanadyjską na północy, i od regionu Wielkich Jezior i gór Appallachów na wschodzie po Wybrzeże Północno-Zachodnie i Kolumbię Brytyjską na zachodzie. Opowieści tutaj zawarte zostały podzielone według określonych kategorii tematycznych na dziesięć rozdziałów tak, jak uczynili to w swoim opracowaniu Alfonso Ortiz i Richard Erdoes. Każdy z rozdziałów otwiera krótkie wprowadzenie, w którym autorzy wyjaśniają specyfikę zamieszczonych tu mitów i zwracają uwagę na niektóre istotne szczegóły. Zamieszczone w tym wydaniu ilustracje są oryginalnymi motywami zaczerpniętymi z ikonografii ceramiki i sztuki naskalnej różnych kultur indiańskich Ameryki Północnej.Wybór, który Czytelnik trzyma w rękach obejmuje 60 mitów i legend Indian Ameryki Północnej, które po raz pierwszy ukazują się w przekładzie na język polski. Zawarte tutaj opowieści pochodzą z różnych części Ameryki Północnej, od Zatoki Meksykańskiej na południu aż po Arktykę Kanadyjską na północy, i od regionu Wielkich Jezior i gór Appallachów na wschodzie po Wybrzeże Północno-Zachodnie i Kolumbię Brytyjską na zachodzie. Opowieści tutaj zawarte zostały podzielone według określonych kategorii tematycznych na dziesięć rozdziałów tak, jak uczynili to w swoim opracowaniu Alfonso Ortiz i Richard Erdoes. Każdy z rozdziałów otwiera krótkie wprowadzenie, w którym autorzy wyjaśniają specyfikę zamieszczonych tu mitów i zwracają uwagę na niektóre istotne szczegóły. Zamieszczone w tym wydaniu ilustracje są oryginalnymi motywami zaczerpniętymi z ikonografii ceramiki i sztuki naskalnej różnych kultur indiańskich Ameryki Północnej.
Porównawcze studia cywilizacji

Porównawcze studia cywilizacji

Publikacja „Porównawcze studia cywilizacji" została poświęcona wybranym aspektom czterech cywilizacji: Zachodu, islamu, subkontynentu indyjskiego i Dalekiego Wschodu, poprzedzonym dwoma rozdziałami teoretycznymi podejmującymi tematy kolejno: niektórych koncepcji cywilizacji oraz schematów pojęciowych charakterystycznych dla wybranych kręgów kulturowych.Publikacja „Porównawcze studia cywilizacji" została poświęcona wybranym aspektom czterech cywilizacji: Zachodu, islamu, subkontynentu indyjskiego i Dalekiego Wschodu, poprzedzonym dwoma rozdziałami teoretycznymi podejmującymi tematy kolejno: niektórych koncepcji cywilizacji oraz schematów pojęciowych charakterystycznych dla wybranych kręgów kulturowych.
Pochodnia madhjamiki szentong

Pochodnia madhjamiki szentong

Źródłem wolności, radości, nieustraszoności, współczucia i doskonałego poznania jest ponadczasowa natura buddy przynależna wszystkim istotom obdarzonym umysłem. Choć określana jest jako pusta (bo pozbawiona splamień niewiedzy), jest również pierwotnym bogactwem wszechprzenikającej świadomości. Jest zatem pustką obdarzoną pełnią doskonałych właściwości, jak określają ją stare tybetańskie teksty, pośród których poczesne miejsce zajmuje pochodząca z XVI wieku Pochodnia madhjamiki szentong. Tekst ten, tłumaczony tu po raz pierwszy na język europejski, stanowi jeden z najgłębszych traktatów o naturze umysłu, za którym stoi potężne doświadczenie medytacyjne VIII Karmapy Mikjo Dordźe, jednego z największych mistrzów i joginów buddyzmu tybetańskiego. W swej zwięzłej formie ogarnia rozległy obszar najistotniejszych nauk buddyjskich; w swej głębi stanowi materiał do studiów na całe życie.Źródłem wolności, radości, nieustraszoności, współczucia i doskonałego poznania jest ponadczasowa natura buddy przynależna wszystkim istotom obdarzonym umysłem. Choć określana jest jako pusta (bo pozbawiona splamień niewiedzy), jest również pierwotnym bogactwem wszechprzenikającej świadomości. Jest zatem pustką obdarzoną pełnią doskonałych właściwości, jak określają ją stare tybetańskie teksty, pośród których poczesne miejsce zajmuje pochodząca z XVI wieku Pochodnia madhjamiki szentong. Tekst ten, tłumaczony tu po raz pierwszy na język europejski, stanowi jeden z najgłębszych traktatów o naturze umysłu, za którym stoi potężne doświadczenie medytacyjne VIII Karmapy Mikjo Dordźe, jednego z największych mistrzów i joginów buddyzmu tybetańskiego. W swej zwięzłej formie ogarnia rozległy obszar najistotniejszych nauk buddyjskich; w swej głębi stanowi materiał do studiów na całe życie.
Akira Kurosawa – twórca japoński, twórca światowy

Akira Kurosawa – twórca japoński, twórca światowy

Akira Kurosawa – twórca japoński, twórca światowy to zbiór tekstów opisujących twórczość tego wybitnego reżysera. Książka przygotowana pod redakcją Piotra Kletowskiego i Wioletty Laskowskiej-Smoczyńskiej powstała w nawiązaniu do uroczystej sesji naukowej zorganizowanej w 2010 roku z okazji stulecia urodzin Cesarza Kina Japońskiego. Warto zauważyć, że jest to dopiero druga publikacja w Polsce poświęcona w całości twórczości A. Kurosawy. Jej lektura pozwala zarówno na prześledzenie twórczej ewolucji autora Rashomonu, jak również na zapoznanie się z samą postacią reżysera. Dzięki wnikliwości autorów poszczególnych tekstów czytelnik stopniowo odkrywa portret artysty-wizjonera, który wyniósł kino japońskie na poziom sztuki wysokiej, dbając jednocześnie o to, aby filmy były emocjonalnie zajmujące i czytelne dla każdego.Akira Kurosawa – twórca japoński, twórca światowy to zbiór tekstów opisujących twórczość tego wybitnego reżysera. Książka przygotowana pod redakcją Piotra Kletowskiego i Wioletty Laskowskiej-Smoczyńskiej powstała w nawiązaniu do uroczystej sesji naukowej zorganizowanej w 2010 roku z okazji stulecia urodzin Cesarza Kina Japońskiego. Warto zauważyć, że jest to dopiero druga publikacja w Polsce poświęcona w całości twórczości A. Kurosawy. Jej lektura pozwala zarówno na prześledzenie twórczej ewolucji autora Rashomonu, jak również na zapoznanie się z samą postacią reżysera. Dzięki wnikliwości autorów poszczególnych tekstów czytelnik stopniowo odkrywa portret artysty-wizjonera, który wyniósł kino japońskie na poziom sztuki wysokiej, dbając jednocześnie o to, aby filmy były emocjonalnie zajmujące i czytelne dla każdego.
Kino japońskie w polskim plakacie filmowym

Kino japońskie w polskim plakacie filmowym

Kolekcja zgromadzona w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha jest znakomitym materiałem, umożliwiającym stworzenie swoistego mini-kompendium na temat polskiego plakatu i japońskiego filmu drugiej połowy XX wieku. Wspomniane prace powstały pomiędzy 1951 a 1993 rokiem, co oznacza, że odnoszą się do okresu świetności polskiej grafiki i czasu, kiedy film japoński na całym świecie święcił triumfy. Aby ułatwić czytelnikowi wędrówkę po krainie plakatu i królestwie X Muzy, zamieszczono tu teksty, które przybliżyłyby obie te dziedziny.Kolekcja zgromadzona w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha jest znakomitym materiałem, umożliwiającym stworzenie swoistego mini-kompendium na temat polskiego plakatu i japońskiego filmu drugiej połowy XX wieku. Wspomniane prace powstały pomiędzy 1951 a 1993 rokiem, co oznacza, że odnoszą się do okresu świetności polskiej grafiki i czasu, kiedy film japoński na całym świecie święcił triumfy. Aby ułatwić czytelnikowi wędrówkę po krainie plakatu i królestwie X Muzy, zamieszczono tu teksty, które przybliżyłyby obie te dziedziny.