Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Rzeźba hinduistyczna w Mathurze od II do IV w. n.e. Ikonografia i forma

Rzeźba hinduistyczna w Mathurze od II do IV w. n.e. Ikonografia i forma

Publikacja przedstawia wyniki badań nad wizerunkami religijnymi powstałymi w Mathurze, jednym z najważniejszych ośrodków artystycznych Indii północnych w pierwszych wiekach naszej ery. Większość ujętych tu rzeźb można uznać za najstarsze przedstawienia kultowe tworzone na potrzeby reformującego się hinduizmu. Tym samym są one często pierwszymi próbami ujęcia danego bóstwa w formie plastycznej i niejednokrotnie ustalają dla niego kanon powielany w kolejnych wiekach. Analizowane w publikacji rzeźby przedstawiają wybrane bóstwa o wedyjskim rodowodzie lub włączone do hinduistycznego panteonu z kultów lokalnych i rdzennych. Są to Agni, Indra, Surja, Wisznu, Brahma, Wasudewa-Kriszna, Sankarszana-Balarama, Rudra-Śiwa, Skanda-Karttikeja i Ganapati-Winajaka. Dla wizerunków tych, ze względu na ich znaczenie w rozwoju religijnych przedstawień, najważniejsze jest ustalenie genezy poszczególnych elementów. Przy uwzględnieniu historycznych, religijnych i artystycznych czynników, rzeźby mathurańskie porównane zostały z przedstawieniami wybranych bóstw powstałymi przed lub po omawianym okresie. Jako dodatkowe źródło wykorzystano fragmenty z utworów literackich, zawierające opisy bogów. Dzięki tak kompleksowemu ujęciu możliwe było prześledzenie ewolucji wizerunków i wyznaczenie typów ikonograficznych, a także ustalenie ich chronologii.Publikacja przedstawia wyniki badań nad wizerunkami religijnymi powstałymi w Mathurze, jednym z najważniejszych ośrodków artystycznych Indii północnych w pierwszych wiekach naszej ery. Większość ujętych tu rzeźb można uznać za najstarsze przedstawienia kultowe tworzone na potrzeby reformującego się hinduizmu. Tym samym są one często pierwszymi próbami ujęcia danego bóstwa w formie plastycznej i niejednokrotnie ustalają dla niego kanon powielany w kolejnych wiekach. Analizowane w publikacji rzeźby przedstawiają wybrane bóstwa o wedyjskim rodowodzie lub włączone do hinduistycznego panteonu z kultów lokalnych i rdzennych. Są to Agni, Indra, Surja, Wisznu, Brahma, Wasudewa-Kriszna, Sankarszana-Balarama, Rudra-Śiwa, Skanda-Karttikeja i Ganapati-Winajaka. Dla wizerunków tych, ze względu na ich znaczenie w rozwoju religijnych przedstawień, najważniejsze jest ustalenie genezy poszczególnych elementów. Przy uwzględnieniu historycznych, religijnych i artystycznych czynników, rzeźby mathurańskie porównane zostały z przedstawieniami wybranych bóstw powstałymi przed lub po omawianym okresie. Jako dodatkowe źródło wykorzystano fragmenty z utworów literackich, zawierające opisy bogów. Dzięki tak kompleksowemu ujęciu możliwe było prześledzenie ewolucji wizerunków i wyznaczenie typów ikonograficznych, a także ustalenie ich chronologii.
Japońska księga duchów i demonów

Japońska księga duchów i demonów

XII-wieczny zbiór Konjaku monogatari shū zawierał pierwotnie ponad tysiąc setsuwa (japońskich opowiadań anegdotycznych) o różnej tematyce. Prezentowana księga to jeden z tomów zbioru, w całości poświęcony duchom, demonom i tajemniczym zdarzeniom. Opowiadania w nim zawarte, przekazywane z pokolenia na pokolenie, miały na celu przestraszyć, rozśmieszyć, może zastanowić, ale przede wszystkim zapewnić rozrywkę. Czytelnik może dowiedzieć się z nich, dlaczego lepiej nie zapuszczać się w odludne okolice, nie zatrzymywać się w nieznanych budynkach i dlaczego należy uważać na miejsca niezbyt popularne, takie jak urzędy. Historie pozwalają spojrzeć na Japonię z czasów, gdy na ulicach spotkać można było najprawdziwszego demona, a piękna nieznajoma mogła okazać się w rzeczywistości... lisem.XII-wieczny zbiór Konjaku monogatari shū zawierał pierwotnie ponad tysiąc setsuwa (japońskich opowiadań anegdotycznych) o różnej tematyce. Prezentowana księga to jeden z tomów zbioru, w całości poświęcony duchom, demonom i tajemniczym zdarzeniom. Opowiadania w nim zawarte, przekazywane z pokolenia na pokolenie, miały na celu przestraszyć, rozśmieszyć, może zastanowić, ale przede wszystkim zapewnić rozrywkę. Czytelnik może dowiedzieć się z nich, dlaczego lepiej nie zapuszczać się w odludne okolice, nie zatrzymywać się w nieznanych budynkach i dlaczego należy uważać na miejsca niezbyt popularne, takie jak urzędy. Historie pozwalają spojrzeć na Japonię z czasów, gdy na ulicach spotkać można było najprawdziwszego demona, a piękna nieznajoma mogła okazać się w rzeczywistości... lisem.
Japońskie bajki i opowieści

Japońskie bajki i opowieści

Jest ona pierwszą częścią serii, w której – oprócz baśni i opowieści – znajdą się krótkie informacje dotyczące kultury japońskiej i elementy do samodzielnego wykonania. Każdy kolejny tomik będzie miał inną tematykę i inny typ zadań. Pierwszemu patronują doroczne święta i uroczystości. Opowiadamy w nim o japońskich świętach, a w części warsztatowej proponujemy układanie figurek z origami. W tym celu w książeczce zamieściłyśmy przejrzyste diagramy i precyzyjne instrukcje. W przygotowaniu są kolejne tomy, w których spotkamy różne zwierzęta, postaci fantastyczne, super bohaterów i wiele innych. Liczymy na to, że nie zabraknie nam pomysłów, a czytelnikom wrażeń.Jest ona pierwszą częścią serii, w której – oprócz baśni i opowieści – znajdą się krótkie informacje dotyczące kultury japońskiej i elementy do samodzielnego wykonania. Każdy kolejny tomik będzie miał inną tematykę i inny typ zadań. Pierwszemu patronują doroczne święta i uroczystości. Opowiadamy w nim o japońskich świętach, a w części warsztatowej proponujemy układanie figurek z origami. W tym celu w książeczce zamieściłyśmy przejrzyste diagramy i precyzyjne instrukcje. W przygotowaniu są kolejne tomy, w których spotkamy różne zwierzęta, postaci fantastyczne, super bohaterów i wiele innych. Liczymy na to, że nie zabraknie nam pomysłów, a czytelnikom wrażeń.
Ciało w praktykach religijnych i duchowych

Ciało w praktykach religijnych i duchowych

W publikacji Autorzy podejmują szereg intersujących kwestii dotyczących problematyki ciała w praktykach religijnych i duchowych; W jaki sposób myśl religijna i praktyki religijne / duchowe konstruują rozumienie ciała ludzkiego, nadają mu znaczenie i określają jego funkcje? W jaki sposób religijne / duchowe praktyki cielesne transformują ciało ludzkie i jaki jest cel owych zabiegów? Jaka jest relacja pomiędzy duchem (duszą) a ciałem będącym przedmiotem owych praktyk? W jaki sposób ciało poddawane rozmaitym manipulacjom poprzez praktyki religijne / duchowe staje się medium przekazującym określone treści, i jaki niesie ze sobą przekaz? Jakim zmianom ulegały religijne / duchowe „sposoby posługiwania się ciałem" na przestrzeni dziejów, jakie funkcje pełniły niegdyś, a jakim celom służą obecnie? Czym zaowocowało przeniesienie owych sposobów na obcy grunt (np. tradycji wschodnich na Zachód? Jaki jest los owych praktyk w postnowoczesnej globalnej rzeczywistości konsumpcyjnej?W publikacji Autorzy podejmują szereg intersujących kwestii dotyczących problematyki ciała w praktykach religijnych i duchowych; W jaki sposób myśl religijna i praktyki religijne / duchowe konstruują rozumienie ciała ludzkiego, nadają mu znaczenie i określają jego funkcje? W jaki sposób religijne / duchowe praktyki cielesne transformują ciało ludzkie i jaki jest cel owych zabiegów? Jaka jest relacja pomiędzy duchem (duszą) a ciałem będącym przedmiotem owych praktyk? W jaki sposób ciało poddawane rozmaitym manipulacjom poprzez praktyki religijne / duchowe staje się medium przekazującym określone treści, i jaki niesie ze sobą przekaz? Jakim zmianom ulegały religijne / duchowe „sposoby posługiwania się ciałem" na przestrzeni dziejów, jakie funkcje pełniły niegdyś, a jakim celom służą obecnie? Czym zaowocowało przeniesienie owych sposobów na obcy grunt (np. tradycji wschodnich na Zachód? Jaki jest los owych praktyk w postnowoczesnej globalnej rzeczywistości konsumpcyjnej?
Religie Celtów

Religie Celtów

W publikacji opisane zostały zagadnienia, które dotychczas pomijano lub też nie wystarczająco omawiano. Dzięki temu czytelnik może zapoznać się z "Księgą Najazdów" ­– informacjami o mitycznych najazdach na Irlandię, które dotychczas nie były przedstawiane tak szczegółowo. Sporo miejsca w książce poświęcono postaciom Boga Ojca i związanej z nim Najwyższej Władzy Irlandii, czy obrazowi Bogini Matki. Skrupulatnie opisane zostały operacje, jakich dokonywano na kalendarzu z Coligny. Przedstawione zostały także regulacje prawne dotyczące pozycji kobiety w społeczności celtyckiej. Przy okazji prezentacji miejsc kultu zaprezentowane zostały informacje pochodzące z najnowszych opracowań archeologicznych. Miłośnicy tradycji arturiańskiej znajdą natomiast szczegółowe przedstawienie legend, w których, zdaniem autorki należy upatrywać inspiracji dla literackich dzieł poświęconych Arturowi i Rycerzom Okrągłego Stołu.W publikacji opisane zostały zagadnienia, które dotychczas pomijano lub też nie wystarczająco omawiano. Dzięki temu czytelnik może zapoznać się z "Księgą Najazdów" ­– informacjami o mitycznych najazdach na Irlandię, które dotychczas nie były przedstawiane tak szczegółowo. Sporo miejsca w książce poświęcono postaciom Boga Ojca i związanej z nim Najwyższej Władzy Irlandii, czy obrazowi Bogini Matki. Skrupulatnie opisane zostały operacje, jakich dokonywano na kalendarzu z Coligny. Przedstawione zostały także regulacje prawne dotyczące pozycji kobiety w społeczności celtyckiej. Przy okazji prezentacji miejsc kultu zaprezentowane zostały informacje pochodzące z najnowszych opracowań archeologicznych. Miłośnicy tradycji arturiańskiej znajdą natomiast szczegółowe przedstawienie legend, w których, zdaniem autorki należy upatrywać inspiracji dla literackich dzieł poświęconych Arturowi i Rycerzom Okrągłego Stołu.