Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Filozofia pustki i współzależnego wyłaniania

Filozofia pustki i współzależnego wyłaniania

Niniejszy tom zawiera pierwsze polskie przekłady tekstów Nagardżuny, które zachowały się tylko w języku tybetańskim. Przedstawiają one podstawy filozofii mahajany, spisane pierwotnie w sanskrycie, które stanowią dobro wspólne późniejszych szkół buddyjskich. Zebrane razem stanowią one wprowadzenie do sformułowanej przez Nagardżunę filozofii pustki i współzależnego wyłaniania, ukazując ją w równie wielu aspektach, jak czyni to jego główne dzieło Mūlamadhyamakakārikā. To właśnie w tych tekstach Nagardżuna pozwolił sobie na dokładniejsze dyskutowanie i rozwijanie kwestii zarysowanych dość skrótowo w swym najsłynniejszym traktacie.Niniejszy tom zawiera pierwsze polskie przekłady tekstów Nagardżuny, które zachowały się tylko w języku tybetańskim. Przedstawiają one podstawy filozofii mahajany, spisane pierwotnie w sanskrycie, które stanowią dobro wspólne późniejszych szkół buddyjskich. Zebrane razem stanowią one wprowadzenie do sformułowanej przez Nagardżunę filozofii pustki i współzależnego wyłaniania, ukazując ją w równie wielu aspektach, jak czyni to jego główne dzieło Mūlamadhyamakakārikā. To właśnie w tych tekstach Nagardżuna pozwolił sobie na dokładniejsze dyskutowanie i rozwijanie kwestii zarysowanych dość skrótowo w swym najsłynniejszym traktacie.
Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym Teheranie. O tożsamości zbiorowej w kontekście dominacji szyickiej

Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym Teheranie. O tożsamości zbiorowej w kontekście dominacji szyickiej

Pozycja jest poświęcona tożsamości współczesnych wyznawców zaratusztrianizmu – starożytnej religii dominującej w Iranie przed ekspansją arabską – którzy w wyniku islamizacji Bliskiego Wschodu stali się społecznością zmarginalizowaną i zdziesiątkowaną. Od czasu zmian społeczno-politycznych, które nastąpiły w Iranie w początkach XX wieku, wyznawcy zaratusztrianizmu zachowują status uznanej mniejszości religijnej i teoretycznie są pełnoprawnymi obywatelami, ale w praktyce niekoniecznie chroni ich to przed dyskryminacją. U jej źródła leży między innymi ideologiczny podział irańskiego społeczeństwa na obywateli wyznających religię państwową i pozostałych, wprowadzony po rewolucji islamskiej w 1979 roku.Pozycja jest poświęcona tożsamości współczesnych wyznawców zaratusztrianizmu – starożytnej religii dominującej w Iranie przed ekspansją arabską – którzy w wyniku islamizacji Bliskiego Wschodu stali się społecznością zmarginalizowaną i zdziesiątkowaną. Od czasu zmian społeczno-politycznych, które nastąpiły w Iranie w początkach XX wieku, wyznawcy zaratusztrianizmu zachowują status uznanej mniejszości religijnej i teoretycznie są pełnoprawnymi obywatelami, ale w praktyce niekoniecznie chroni ich to przed dyskryminacją. U jej źródła leży między innymi ideologiczny podział irańskiego społeczeństwa na obywateli wyznających religię państwową i pozostałych, wprowadzony po rewolucji islamskiej w 1979 roku.
Guru. Między tradycją a współczesnością

Guru. Między tradycją a współczesnością

Jest to unikalne, nie tylko w polskiej literaturze przedmiotu, studium postaci, czy wręcz instytucji guru. Choć z pojęciem guru i jego rolą w kulturze indyjskiej zetknęli się właściwie wszyscy zainteresowani tą tradycją, to mało kto mógłby tak naprawdę określić kim jest guru. [...] Podjęcie tej tematyki, choć tak trudne i złożone, jest niezwykle istotne, gdyż postacie różnego rodzaju guru, czy to autentycznych nauczycieli duchowych, czy też – niestety – różnego rodzaju oszustów, pojawiają się w ostatnich latach coraz częściej.Jest to unikalne, nie tylko w polskiej literaturze przedmiotu, studium postaci, czy wręcz instytucji guru. Choć z pojęciem guru i jego rolą w kulturze indyjskiej zetknęli się właściwie wszyscy zainteresowani tą tradycją, to mało kto mógłby tak naprawdę określić kim jest guru. [...] Podjęcie tej tematyki, choć tak trudne i złożone, jest niezwykle istotne, gdyż postacie różnego rodzaju guru, czy to autentycznych nauczycieli duchowych, czy też – niestety – różnego rodzaju oszustów, pojawiają się w ostatnich latach coraz częściej.
O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej

O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej

W dzisiejszej humanistyce duchowość stanowi jeden z ciekawszych i szerzej dyskutowanych problemów. Literatura przedmiotu odnosząca się do tej kwestii jest niezwykle bogata i nie sposób w tym miejscu omówić ją w sposób kompleksowy, zwłaszcza że różne dyscypliny, takie jak filozofia, teologia, religioznawstwo, psychologia czy socjologia, proponują własne narzędzia, służące do badania tego fenomenu. Wielość ujęć zdaje się w tym wypadku potwierdzać zarówno niejednorodność, jak i istotne kulturowe znaczenie duchowości w perspektywie globalnej i w kontekście indywidualnych doświadczeń, wyrażających się w twórczym działaniu, poszukiwaniu spełnienia czy przekraczaniu własnych ograniczeń. Takie szerokie podejście stało się w wielu środowiskach, także biznesowych, synonimem dążenia do tego, co daje wewnętrzną satysfakcję, pozwala odnaleźć własne miejsce w życiu i jako takie okazuje się koniecznym warunkiem osiągnięcia dobrostanu. W tym kontekście zainteresowania duchowością zyskują więc nowe interpretacje, a przede wszystkim oryginalne zastosowania praktyczne.W dzisiejszej humanistyce duchowość stanowi jeden z ciekawszych i szerzej dyskutowanych problemów. Literatura przedmiotu odnosząca się do tej kwestii jest niezwykle bogata i nie sposób w tym miejscu omówić ją w sposób kompleksowy, zwłaszcza że różne dyscypliny, takie jak filozofia, teologia, religioznawstwo, psychologia czy socjologia, proponują własne narzędzia, służące do badania tego fenomenu. Wielość ujęć zdaje się w tym wypadku potwierdzać zarówno niejednorodność, jak i istotne kulturowe znaczenie duchowości w perspektywie globalnej i w kontekście indywidualnych doświadczeń, wyrażających się w twórczym działaniu, poszukiwaniu spełnienia czy przekraczaniu własnych ograniczeń. Takie szerokie podejście stało się w wielu środowiskach, także biznesowych, synonimem dążenia do tego, co daje wewnętrzną satysfakcję, pozwala odnaleźć własne miejsce w życiu i jako takie okazuje się koniecznym warunkiem osiągnięcia dobrostanu. W tym kontekście zainteresowania duchowością zyskują więc nowe interpretacje, a przede wszystkim oryginalne zastosowania praktyczne.
Odmiana pośrednia języka arabskiego w Egipcie. Struktura i rola kulturotwórcza

Odmiana pośrednia języka arabskiego w Egipcie. Struktura i rola kulturotwórcza

Tematyka, jaką podjęła dr Małgorzata Kniaź, jest nie tylko interesująca, ale i całkowicie nowatorska. Nie została dotychczas opracowana ani nawet zaznaczona w polskich badaniach arabistycznych, a zainteresowanie nią badaczy zachodnich – od dawna dostrzegających istnienie i wagę wspomnianego zjawiska – idzie w innym kierunku, przy wykorzystaniu zupełnie innego materiału badawczego. Dotychczasowe osiągnięcia zagranicznych arabistów są jednak w opracowaniu dr Kniaź w pełni wykorzystane, dzięki czemu czytelnik zyskuje bardzo dobrą orientację w bieżącym stanie badań i rozwoju myśli naukowej związanej z omawianym tematem.Tematyka, jaką podjęła dr Małgorzata Kniaź, jest nie tylko interesująca, ale i całkowicie nowatorska. Nie została dotychczas opracowana ani nawet zaznaczona w polskich badaniach arabistycznych, a zainteresowanie nią badaczy zachodnich – od dawna dostrzegających istnienie i wagę wspomnianego zjawiska – idzie w innym kierunku, przy wykorzystaniu zupełnie innego materiału badawczego. Dotychczasowe osiągnięcia zagranicznych arabistów są jednak w opracowaniu dr Kniaź w pełni wykorzystane, dzięki czemu czytelnik zyskuje bardzo dobrą orientację w bieżącym stanie badań i rozwoju myśli naukowej związanej z omawianym tematem.