Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Światło i obłok. Z badań nad bizantyńską ikonografią Przemienienia

Przemienienie Chrystusa na górze Tabor zyskało w tradycji bizantyńskiej specjalną rangę, o wiele większą niż w chrześcijaństwie zachodnim. Nie oznacza to, że wskazana teofania stanowi jedyny klucz do zrozumienia prawosławnej duchowości, wskazuje jednak na jej najciekawsze aspekty i wymiar mistyczny. W sztuce bizantyńskiej postać człowieka pełni rolę wyjątkową. Wynika to z ustaleń soborowych, zgodnie z którymi Boga nie można przedstawiać za pomocą znaków abstrakcyjnych czy natury, tylko w ikonie inkarnowanego Chrystusa. Książka Izabeli Trzcińskiej stanowi próbę rekonstrukcji interpretacji mandorli – świetlistego obłoku otaczającego Chrystusa na Taborze, poczynając od najwcześniejszych przedstawień wczesnochrześcijańskich aż po schyłek cywilizacji bizantyńskiej.Przemienienie Chrystusa na górze Tabor zyskało w tradycji bizantyńskiej specjalną rangę, o wiele większą niż w chrześcijaństwie zachodnim. Nie oznacza to, że wskazana teofania stanowi jedyny klucz do zrozumienia prawosławnej duchowości, wskazuje jednak na jej najciekawsze aspekty i wymiar mistyczny. W sztuce bizantyńskiej postać człowieka pełni rolę wyjątkową. Wynika to z ustaleń soborowych, zgodnie z którymi Boga nie można przedstawiać za pomocą znaków abstrakcyjnych czy natury, tylko w ikonie inkarnowanego Chrystusa. Książka Izabeli Trzcińskiej stanowi próbę rekonstrukcji interpretacji mandorli – świetlistego obłoku otaczającego Chrystusa na Taborze, poczynając od najwcześniejszych przedstawień wczesnochrześcijańskich aż po schyłek cywilizacji bizantyńskiej.

Upaniszady

Upaniszady to zbiór najważniejszych tekstów filozoficzno-religijnych stanowiących zwieńczenie tradycji wedyjskiej. Zawiera on przesłanie istotne dla całej późniejszej klasycznej filozoficznej myśli Indii. Ułożony w sanskrycie, tłumaczony był już niemal na wszystkie języki świata. Jest to pierwszy polski przekład wszystkich klasycznych trzynastu Upaniszad. Wydanie jest poprzedzone obszernym wstępem.Upaniszady to zbiór najważniejszych tekstów filozoficzno-religijnych stanowiących zwieńczenie tradycji wedyjskiej. Zawiera on przesłanie istotne dla całej późniejszej klasycznej filozoficznej myśli Indii. Ułożony w sanskrycie, tłumaczony był już niemal na wszystkie języki świata. Jest to pierwszy polski przekład wszystkich klasycznych trzynastu Upaniszad. Wydanie jest poprzedzone obszernym wstępem.

Celtowie

Upaniszady, zaranie myśli indyjskiej

Praca popularno-naukowa. W książce opisane jest, w jaki sposób kształtowane są zręby ortodoksyjnej tradycji bramińskiej.Praca popularno-naukowa. W książce opisane jest, w jaki sposób kształtowane są zręby ortodoksyjnej tradycji bramińskiej.

Bhagawadgita – Pieśń Czcigodnego Pana

Jest to tłumaczenie jednego z najważniejszych tekstów filozoficzno-religijnych tradycji indyjskiej, cieszącego się wielkim autorytetem aż po dzień dzisiejszy.