Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Język irlandzki jako element tożsamości kulturowej Irlandczyków w Republice Irlandii w XX i XXI wieku

Język irlandzki jako element tożsamości kulturowej Irlandczyków w Republice Irlandii w XX i XXI wieku

Bożena Gierek, Język irlandzki jako element tożsamości kulturowej Irlandczyków w Republice Irlandii w XX i XXI wieku, Kraków 2018.

Głównym celem, jaki postawiła sobie Autorka książki, na którą składa się sześć rozdziałów, było zbadanie miejsca języka irlandzkiego w życiu Irlandczyków w Republice Irlandii w XX i XXI wieku. Z określeniem miejsca języka irlandzkiego w życiu Irlandczyków łączyło się określenie jego miejsca w ich tożsamości. Początkowo oczywiste wydawało się, że chodzi o tożsamość narodową. Jednak po przeprowadzeniu szczegółowej analizy różnorodnego materiału badawczego okazało się, że chodzi o tożsamość kulturową. Autorka przedstawia również mechanizm przechodzenia od tożsamości narodowej do tożsamości kulturowej.

 

Spis treści

Wstęp

1. Język-kultura-tożsamość

1.1. Pochodzenie i definiowanie języka

1.2. Funkcje języka

1.2.1. Język a kultura

1.3. Ekologia języka

1.4. Wykorzystanie umiejętności językowych w interakcji społecznej

1.5. Język jako kapitał

1.6. Pojmowanie tożsamości

1.6.1. Tożsamość kulturowa

1.7. Język a tożsamość

2. Historyczno-polityczny kontekst obecnej sytuacji języka irlandzkiego

2.1. Okres kolonialny

2.1.1. Szkolnictwo

2.1.2. Stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii językowej

2.1.3. Ożywienie zainteresowania językiem irlandzkim

2.1.4. Język irlandzki a ruchy polityczne

2.2. Przyczyny spadku liczby użytkowników języka irlandzkiego

3. Polityka językowa państwa

3.1. Język irlandzki w konstytucji

3.2. Standaryzacja języka i publikacje w języku irlandzkim

3.3. Regulacje dotyczące języka irlandzkiego w radiu i telewizji

3.3.1. Irlandzkojęzyczne radio i telewizja

3.4. Regulacje dotyczące języka irlandzkiego w szkolnictwie

3.5. Gaeltacht

3.6. Komisja ds. Przywrócenia Języka Irlandzkiego i Biały Dokument

3.6.1. Biały Dokument w debatach parlamentarnych

3.7. Bord na Gaeilge i Foras na Gaeilge

3.8. Ustawa o Oficjalnych Językach z 2003 roku

3.8.1. Komisarz ds. Języka

3.9. Strategia państwa

3.10. Inne inicjatywy promowania języka irlandzkiego

3.11. Język irlandzki w Unii Europejskiej

3.12. Fiasko polityki językowej państwa

4. Szkolnictwo

4.1. Historia szkolnictwa w Irlandii

4.2. System szkolnictwa w Irlandii

4.3. Język irlandzki w szkolnictwie irlandzkim

4.4. Gaelscoileanna

5. Język irlandzki w liczbach – badania ilościowe

5.1. Lata 70. XX wieku

5.1.1. Język irlandzki w kontekście etnicznej i kulturowej jedności

5.1.2. Wpływ szkolnictwa na język irlandzki

5.1.3. Wpływ domu rodzinnego na język irlandzki

5.1.4. Kompetencje językowe

5.1.5. Język irlandzki w kontaktach interpersonalnych

5.1.6. Język irlandzki w wydarzeniach kulturalnych i środkach masowego przekazu

5.1.7. Żywotność języka irlandzkiego

5.1.8. Stosunek do języka irlandzkiego w kontekście instytucji mających

go promować

5.1.9. Podsumowanie raportu Komitetu ds. Badania Postaw dotyczących Języka Irlandzkiego

5.2. Lata 80. XX wieku

5.2.1. Wyniki badań z 1983 roku w odniesieniu do wyników badań z 1973 roku

5.2.2. Język irlandzki w szkolnictwie

5.2.2.1. Stosunek nauczycieli do języka irlandzkiego

5.2.2.2. Stosunek rodziców do języka irlandzkiego

5.2.3. Wyniki badań z okresu 1988–1989

5.3. Lata 90. XX wieku

5.3.1. Kompetencje językowe i ich wykorzystanie

5.3.2. Postrzeganie języka irlandzkiego

5.3.3. Język irlandzki w szkolnictwie

5.3.4. Wyniki badań przeprowadzonych pośród pracowników University College Cork

5.4. XXI wiek

5.4.1. Stosunek do języka irlandzkiego

5.4.2. Kompetencje językowe i ich wykorzystanie

5.5. Obszary Gaeltacht

5.5.1. Zróżnicowanie językowe na terenie Corca Dhuibhne

5.5.2. Zróżnicowanie językowe na terenie Múscraí

5.5.3. Przyczyny językowej niestabilności obszarów Gaeltacht i próby przeciwdziałania temu zjawisku

5.6. Wiarygodność danych statystycznych i ich interpretacja

5.6.1. Różnorodność interpretacji

5.6.2. Użyteczność danych statystycznych

6. Stosunek Irlandczyków do kwestii języka irlandzkiego – badania jakościowe

6.1. Charakterystyka dyskursu publicznego

6.2. Psychologiczne konsekwencje związane z utratą języka irlandzkiego

i towarzyszące temu emocje

6.3. Polityka językowa państwa

6.4. Szkoła

6.5. Język irlandzki w sferze publicznej

6.5.1. Obszary Gaeltacht

6.6. Mechanizmy rynkowe – ekonomia – nowoczesne trendy

6.7. Duma czy wstyd, obrona czy potępienie?

6.7.1. Wokół książki Rega Hindleya

6.7.1.1. Spojrzenie Rega Hindleya na kwestię języka irlandzkiego

6.7.1.2. Reakcja na książkę Rega Hindleya

6.8. Gaeilgeoir

6.9. Wzrost popularności języka irlandzkiego

6.9.1. Przywracanie tożsamości małych społeczności w wyniku działań

wolontariackich

6.10. Język jako podstawowy element tożsamości narodowej

6.11. Język a kultura

6.11.1. Seachtain na Gaeilge i Oireachtas

6.11.2. Tworzenie w języku irlandzkim

6.11.2.1. Hermetyczność języka

6.11.2.2. Sens tworzenia w języku irlandzkim

6.11.2.3. Hybrydyzm

6.12. Język irlandzki w kontekście imigracji do Irlandii

6.13. Spojrzenie w przyszłość

Zakończenie

Aneks. Przykłady występowania języka irlandzkiego w przestrzeni publicznej

Spis zdjęć i innych materiałów w Aneksie

Bibliografia

Contents

Summary

Indeks terminów irlandzkojęzycznych