Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Religia Babilonii i Asyrii

Religia Babilonii i Asyrii

Theophilus G. Pinches, Religia Babilonii i Asyrii, tł. i kom. Wojciech Kosior, Katowice 2015.

Lata życia autora Religii Babilonii i Asyrii przypadły na początkowy okres badań nad wierzeniami starożytnego Bliskiego Wschodu. T.G. Pinches, z wykształcenia doktor nauk prawnych i właściciel biznesu grawerskiego dość wcześnie zainteresował się pismem klinowym i rozpoczął pracę w British Museum, gdzie zajął się odczytywaniem i porządkowaniem mezopotamskich tabliczek. Wyniki swoich prac zaprezentował w kilku książkach, spośród których niniejsza stanowi zwięzłe i przystępne wprowadzenie. Jakkolwiek niemało z jej treści uległo dezaktualizacji a wartościujący ewolucjonizm religijny jest nie do przyjęcia na gruncie naukowym, książka stanowi cenne świadectwo początków badań nad religiami starożytnego Bliskiego Wschodu – a tym samym – bardziej kompleksowego podejścia do chrześcijaństwa i judaizmu. Jak to ujął sam Pinches: „żaden badacz współczesnych religii nie może sobie pozwolić na zaniedbanie poznania tegoż systemu". Niniejsze wydanie uzupełnione ilustracjami, obszernym komentarzem i odnośnikami do standardowych wydań tekstów źródłowych ma na celu realizację tego postulatu.

Pierwsza część książki zawierająca Spis treści, Wprowadzenie oraz Literaturę przedmiotu jest do ściągnięcia stąd.