Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filozofia pustki i współzależnego wyłaniania

Filozofia pustki i współzależnego wyłaniania

Nagardżuna, Filozofia pustki i współzależnego wyłaniania, przełożył, opracował i przedmową opatrzył Artur Przybysławski, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2014.

Niniejszy tom zawiera pierwsze polskie przekłady tekstów Nagardżuny, które zachowały się tylko w języku tybetańskim. Przedstawiają one podstawy filozofii mahajany, spisane pierwotnie w sanskrycie, które stanowią dobro wspólne późniejszych szkół buddyjskich. Zebrane razem stanowią one wprowadzenie do sformułowanej przez Nagardżunę filozofii pustki i współzależnego wyłaniania, ukazując ją w równie wielu aspektach, jak czyni to jego główne dzieło Mūlamadhyamakakārikā. To właśnie w tych tekstach Nagardżuna pozwolił sobie na dokładniejsze dyskutowanie i rozwijanie kwestii zarysowanych dość skrótowo w swym najsłynniejszym traktacie. Dwa z zamieszczonych tu tekstów dają ponadto okazję do głębszego spotkania z Nagardżuną, który prócz skrótowego wykładu zrębów swej filozofii, jak zwykł to czynić w Mūlamadhyamakakārikā, opatruje swoje strofy autokomentarzem ukazującym zaplecze jego myśli i pozwalającym na zgłębianie jego filozofii pod kierunkiem samego jej twórcy. W szczególności tekst Pustka (70 strof) stanowi pod tym względem dzieło wyjątkowe, posiadając niejako podwójne dno. Jest bowiem z jednej strony objaśnieniem problemów filozoficznych z Mūlamadhyamakakārikā, które prowokowały szereg zarzutów, z drugiej zaś opatrzone jest autokomentarzem dodatkowo pogłębiającym zrozumienie dyskutowanych kwestii. Na dodatek do owych fundamentalnych kwestii powraca Nagardżuna niemal w każdym z sześciu zamieszonych tu tekstów, co pozwala na uzyskanie możliwie najpełniejszego, kontekstowego obrazu filozofii środkowej drogi w jej mahajanistycznych źródłach.

 

Spis treści

Wstęp: Nagardżuna i jego traktaty o pustce i współzależnym wyłanianiu

1) Nagardżuna - legenda filozofii buddyjskiej

2) Wprowadzenie do problematyki pustki i współzależnego wyłaniania

3) Uwagi filologiczne

 

Mahajana (20 strof)

Esencja współzależnego wyłaniania

Objaśnienie esencji współzależnego wyłaniania

Rozumowanie (60 strof)

Pustka (70 strof)

Komentarz do Pustki (70 strof)

 

Edycje oryginałów

Bibliografia

Słownik ważniejszych terminów