Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej

O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej

Izabela Trzcińska, O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej, Uniwersytet Jagielloński, The Polish Journal of the Arts and Culture (Seria „Estetyki i Krytyki") MONOGRAFIE, Kraków 2013.

W dzisiejszej humanistyce duchowość stanowi jeden z ciekawszych i szerzej dyskutowanych problemów. Literatura przedmiotu odnosząca się do tej kwestii jest niezwykle bogata i nie sposób w tym miejscu omówić ją w sposób kompleksowy, zwłaszcza że różne dyscypliny, takie jak filozofia, teologia, religioznawstwo, psychologia czy socjologia, proponują własne narzędzia, służące do badania tego fenomenu. Wielość ujęć zdaje się w tym wypadku potwierdzać zarówno niejednorodność, jak i istotne kulturowe znaczenie duchowości w perspektywie globalnej i w kontekście indywidualnych doświadczeń, wyrażających się w twórczym działaniu, poszukiwaniu spełnienia czy przekraczaniu własnych ograniczeń. Takie szerokie podejście stało się w wielu środowiskach, także biznesowych, synonimem dążenia do tego, co daje wewnętrzną satysfakcję, pozwala odnaleźć własne miejsce w życiu i jako takie okazuje się koniecznym warunkiem osiągnięcia dobrostanu. W tym kontekście zainteresowania duchowością zyskują więc nowe interpretacje, a przede wszystkim oryginalne zastosowania praktyczne.

Ten stan rzeczy dotyczy również coachingu, w którym istotną rolę odgrywa poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań i nowatorskich strategii, pozwalających klientowi, zwanemu także coachee, lepiej adaptować się w świecie pogrążonym w stanie permanentnej przemiany, a także kryzysu, kiedy znane dotąd i utarte ścieżki postępowania, służące znalezieniu dobrej pracy i osiągnięciu w niej sukcesu, tracą swoją skuteczność. Angielska nazwa, która ciągle jeszcze nie ma dobrego tłumaczenia na język polski, wywodzi się z określenia pracy trenera. Dzięki pracy z coachem możliwe staje się efektywne wprowadzenie projektowanej zmiany, jak również znalezienie nowego, bardziej korzystnego obrazu samego siebie jako kogoś, kto może zyskać poczucie wewnętrznej harmonii, spełnienia i satysfakcji.

(Fragment Wprowadzenia)

Książka do pobrania stąd.