Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odmiana pośrednia języka arabskiego w Egipcie. Struktura i rola kulturotwórcza

Odmiana pośrednia języka arabskiego w Egipcie. Struktura i rola kulturotwórcza

Małgorzata Kniaź, Odmiana pośrednia języka arabskiego. Struktura i rola kulturotwórcza, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013.

Odmiana pośrednia języka arabskiego w Egipcie to unikatowa w polskim językoznawstwie i kulturoznawstwie arabistycznym pozycja, bardzo wartościowa pod względem zarówno naukowym, jak i dydaktycznym. Prezentuje mało dotychczas zbadaną odmianę języka arabskiego, która w egipskich środkach masowego przekazu służy do porozumiewania się na tematy polityczne, społeczne i kulturalne. Forma tej odmiany jest zróżnicowana i zależy w dużej mierze od czynników pozajęzykowych: przynależności społecznej i wykształcenia nadawcy komunikatu, tematu i jego interpretacji, postrzegania przez nadawcę sytuacji, w jakiej się znajduje, jego potrzeby autokreacji itp. Oprócz wyników badań nad tymi czynnikami książka zawiera opis i charakterystykę trzech podstawowych stylów realizowanych w ramach ogólnej odmiany pośredniej. [...] Bardzo cennym i godnym podkreślenia wątkiem jest tu szeroko zakreślone tło historyczne i kulturowe, które udowadnia istotny związek badanej odmiany języka i jego wariantów z ogólną sytuacją polityczną Egiptu. [...]

Tematyka, jaką podjęła dr Małgorzata Kniaź, jest nie tylko interesująca, ale i całkowicie nowatorska. Nie została dotychczas opracowana ani nawet zaznaczona w polskich badaniach arabistycznych, a zainteresowanie nią badaczy zachodnich – od dawna dostrzegających istnienie i wagę wspomnianego zjawiska – idzie w innym kierunku, przy wykorzystaniu zupełnie innego materiału badawczego. Dotychczasowe osiągnięcia zagranicznych arabistów są jednak w opracowaniu dr Kniaź w pełni wykorzystane, dzięki czemu czytelnik zyskuje bardzo dobrą orientację w bieżącym stanie badań i rozwoju myśli naukowej związanej z omawianym tematem.

Z recenzji dr hab. Elżbiety Górskiej, prof. UJ