Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ciało w praktykach religijnych i duchowych

Ciało w praktykach religijnych i duchowych

Ciało w praktykach religijnych i duchowych – The Polish Journal of the Art and Culture 4 (1/2013), red. A. Świerzowska, P. Tendera.

W publikacji Autorzy podejmują szereg intersujących kwestii dotyczących problematyki ciała w praktykach religijnych i duchowych; W jaki sposób myśl religijna i praktyki religijne / duchowe konstruują rozumienie ciała ludzkiego, nadają mu znaczenie i określają jego funkcje? W jaki sposób religijne / duchowe praktyki cielesne transformują ciało ludzkie i jaki jest cel owych zabiegów?  Jaka jest relacja pomiędzy duchem (duszą) a ciałem będącym przedmiotem owych praktyk? W jaki sposób ciało poddawane rozmaitym manipulacjom poprzez praktyki religijne / duchowe staje się medium przekazującym określone treści, i jaki niesie ze sobą przekaz? Jakim zmianom ulegały religijne / duchowe „sposoby posługiwania się ciałem" na przestrzeni dziejów, jakie funkcje pełniły niegdyś, a jakim celom służą obecnie? Czym zaowocowało przeniesienie owych sposobów na obcy grunt (np. tradycji wschodnich na Zachód?  Jaki jest los owych praktyk w postnowoczesnej globalnej rzeczywistości konsumpcyjnej?

Na zagadnienia te, ale też szereg innych charakterystycznych już tylko dla konkretnej tradycji, patrzą autorzy – i jest to szczególnie cenne – z różnych perspektyw badawczych, wykorzystując do przeprowadzenia analiz narzędzia, jakich dostarczają badaczowi szeroko pojęte nauki humanistyczne. Dzięki temu możliwe stało się ukazanie problematyki cielesnych praktyk religijnych i duchowych w sposób wszechstronny i wielowymiarowy. Nie bez znaczenia pozostaje także i to, że autorzy poszczególnych artykułów poruszają się w swych rozważaniach w ramach różnych tradycji, uzmysławiając w ten sposób Czytelnikowi, że – jak pisze Wojciech Klimczyk w niniejszym tomie – ciało „może zostać spotęgowane", że jest „naznaczone potencją nieskończonej interpretacji", którą determinują, zarówno sposób wykorzystania ciała, jak i cel zabiegów, którym jest poddawane.

Numer jest dostępny tutaj.