Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pochodnia madhjamiki szentong

Pochodnia madhjamiki szentong

VIII Karmapa Mikjo Dordźe, Pochodnia madhjamiki szentong, przeł. A. Przybysławski, Iskry, Warszawa 2012.

Źródłem wolności, radości, nieustraszoności, współczucia i doskonałego poznania jest ponadczasowa natura buddy przynależna wszystkim istotom obdarzonym umysłem. Choć określana jest jako pusta (bo pozbawiona splamień niewiedzy), jest również pierwotnym bogactwem wszechprzenikającej świadomości. Jest zatem pustką obdarzoną pełnią doskonałych właściwości, jak określają ją stare tybetańskie teksty, pośród których poczesne miejsce zajmuje pochodząca z XVI wieku Pochodnia madhjamiki szentong. Tekst ten, tłumaczony tu po raz pierwszy na język europejski, stanowi jeden z najgłębszych traktatów o naturze umysłu, za którym stoi potężne doświadczenie medytacyjne VIII Karmapy Mikjo Dordźe, jednego z największych mistrzów i joginów buddyzmu tybetańskiego. W swej zwięzłej formie ogarnia rozległy obszar najistotniejszych nauk buddyjskich; w swej głębi stanowi materiał do studiów na całe życie.

 

Spis rzeczy

List XVII Karmapy Trinleja Thaje Dordźe

List Lamy Olego Nydahla

Artur Przybysławski, Przejrzyste światło Nieporuszonego Diamentu. Wstęp do przekładu

Kontekst filozoficzny

Prawda całkowitej projekcji

Prawda absolutna w madhjamice rangtong

Prawda absolutna w madhjamice szentong

Kontekst praktyczny

Uwagi o przekładzie

VIII Karmapa Mikjo Dordźe, Oto jest Pochodnia należycie wydobywająca różnice tradycji

zwolennikówmadhjamiki szentong

Edycja oryginału

Słownik ważniejszych terminów