Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaratusztriańska tożsamość zbiorowa: Studium przypadku cyklicznego Światowego Kongresu Zaratusztrian

Projekt realizowany w ramach minigrantów POB Heritage (edycja III) ze środków ID.UJ

Koordynator projektu: dr Paulina Niechciał
Czas trwania projektu: maj 2022 r. – kwiecień 2023 r.
Projekt badawczy został zainspirowany kryzysem tożsamościowym, z jakim mierzą się współcześni zaratusztrianie (zoroastrianie), związanym z wyczerpywaniem się tradycyjnych odniesień tożsamościowych. Zmiany te zachodzą w obliczu takich procesów jak drastyczny spadek populacji zaratusztrian, rosnąca liczbą konwertytów i grawitacja centrum życia religijnego z Iranu i Indii ku Ameryce Północnej, gdzie nowe pokolenie negocjuje „zaratusztriańskość” w warunkach diaspory. Przyjmując założenie, że konstruowanie tożsamości zbiorowej odbywa się w konkretnych sytuacjach społecznych, a proponowane koncepcje tożsamościowe mogą znaleźć oddźwięk wśród członków grupy, prowadząc do instytucjonalizacji symboli i granic, za ważną płaszczyznę analizy aktualnych strategii tożsamościowych uważam regularne międzynarodowe kongresy zaratusztriańskie, skupiające aktywistów i liderów z całego świata. Badania służące realizacji projektu to badania zastosowaniem metod jakościowych i pracy w terenie.

Zobacz galerię zdjęć