Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pedagogika teozoficzna. Relacje XIX-wiecznego projektu duchowości i teorii wychowania

Projekt nr 2022/45/B/HS1/02387 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 23 

Kierownik projektu: dr Karolina Maria Hess  

Czas trwania projektu: 02.2023 – 02.2025 

Teozofia, która była w dużej mierze odpowiedzialna za transmisję elementów systemów filozoficzno-religijnych Wschodu na zachodzie w połowie XIX wieku, szczególnie w ich szerokim, pozaakademickim odbiorze, propagowała też szczególną wizję dzieciństwa. Zamiast człowieka rodzącego się jako niezapisana karta, widziała nowonarodzoną jednostkę jako człowieka o niewielkim ciele, ale z wielowiekową, doświadczoną duszą. W koncepcji teozoficznej ewolucji dziecko mogło być pod pewnymi względami na wyższym poziomie rozwoju niż opiekun i miało się to zdarzać coraz częściej przez zbliżające się nadejście nowej ery. Rolą rodzica i wychowawcy nie mogło być kształtowanie podopiecznego wedle swojego uznania, ale towarzyszenie mu w drodze i obopólna nauka. Abstrahując od źródeł takich przekonań, w XIX wieku takie poglądy na istotę edukacyjnej relacji miały postępowy charakter, a późniejsze działania teozofów – jak antykolonialna aktywność Annie Besant i organizowany przez nią w Indiach uniwersytet – dla wielu kontrowersyjne. Do tabu politycznego dochodziło tabu religijne; teozofia jako celowo eklektyczna forma religii, nurt mistyczny, inicjacyjna organizacja ezoteryczna, była daleka od dominujących form religijnych zarówno na Wschodzie jak i Zachodzie. Z drugiej strony – teozofowie byli skuteczni organizacyjnie. Teozofką była Beatrice Ensor, inicjatorka „Education for the New Era”, Theosophical Fraternity in Education i The New Education Fellowship, które legło u źródeł UNESCO. Szczegółowej analizy ideowej nie doczekała się żadna z tych teozoficznych organizacji, podobnie jak Theosophical Education Trust. Ważnym aspektem mojego projektu jest systematyzacja istniejących opracowań, a także badania archiwalne materiałów źródłowych, pozwalające na uporządkowanie z jednej strony idei pedagogiki teozoficznej na świecie i w Polsce, z drugiej – rekonstrukcję działalności teozofów na rzecz organizacji placówek oświatowych. 
Celem projektu jest rekonstrukcja aspektów teoretycznych pedagogiki teozoficznej na podstawie założeń antropologicznych, ontycznych i etycznych teozofii u schyłku XIX i w pierwszych dekadach XX wieku, a także przeglądu jej realizacji praktycznych. Projekt podzielony jest na trzy główne części – (1) teoretyczno-metodologiczną, (2) historyczno-ideowy szkic pedagogiki teozoficznej na świecie, oraz (3) studium recepcji tych idei i przegląd inicjatyw w Polsce. Badania założone w projekcie są w dużej mierze oparte na źródłach archiwalnych i mają znaczenie tak dla badań podjętej tematyki na gruncie lokalnym, jak i światowym. Prowadzone badania mają na celu analizę szczegółowych zagadnień, które będą stanowiły podstawę publikacji w czasopismach międzynarodowych, ale również stworzenie syntezy tego wielowątkowego tematu w formie monografii. Cel projektu obejmuje zatem z jednej strony naświetlenie relacji ezoteryzmu z pedagogiką i uchwycenie recepcji idei teozoficznych w przestrzeni edukacyjnej, ale również systematyzuje wiadomości o wpływie tego konkretnego nurtu ezoterycznego na polską i światową historię wychowania.