Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Miejsce krajów z Grupy Wyszehradzkiej w Europie i Japonii

Koordynatorzy projektu: Kobe University

Wykonawca w KPSC: dr hab. Piotr Kłodkowski

Czas trwania projektu: od 2016 r.

Projekt realizowany przez Kobe University (Japonia), w ramach współpracy międzynarodowej z Uniwersytetem Jagiellońskim, a także z Uniwersytetem Karola (Czechy), Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja) oraz Uniwersytetem im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie (Węgry). Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Wyszehradzkiego, w ramach konkursu  University Studies Grants (+ V4EaP), edycja 2016. 

Projekt koncentruje się na badaniu znaczenia państw grupy wyszechradzkiej w Unii Europejskiej i ich relacji z Japonią. Projekt rozpoczął się Sypozjum Wyszechradzkim, które odbyło się 19 października 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie kolejnych sesji omówione zostały kwestie dotyczące znaczenia państw grupy wyszechradzkiej dla Japonii w kontekście kontaktów tego kraju z Unią Europejską oraz miejsca grupy wyszechradzkiej w UE z perspektywy jej poszczególnych państw członkowskich (Czech, Polski, Słowacji i Węgier).

Zob. również informacje na stronie Kobe University: tutaj, tutaj i tutaj.