Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Imaginatio et actio. Wyobraźnia w tradycjach ezoterycznych

Pojęcie ezoteryzmu, które wywołuje tak wiele różnych skojarzeń, ukrywa również rzeczywistość wyobrażoną, pełną paradoksalnych obrazów i kategorii. Ich ekspresja mieści w sobie nadzieję i nostalgię, szaleństwo i misję, odwagę i zwątpienie. Jednocześnie zacierają się w niej wyraźne granice między tym, co rzeczywiste i zmyślone, racjonalne i irracjonalne. Te wymiary znajdują swoją ekspresję w inspirowanej ezoteryzmem sztuce a także w praktyce ezoterycznej. Jeśli bowiem granice wyobraźni wyznaczają przestrzeń ludzkiego świata, to są też one ciągle przekraczane a dynamika tej transgresji stanowi niewątpliwie jeden z najciekawszych problemów badawczych związanych z tą tematyką.

W trakcie naszej konferencji chcielibyśmy się zastanowić w jaki sposób ezoteryzm zawłaszcza wyobraźnię, jak ją kształtuje, w jaki sposób ją wyraża i jak się nią posługuje. Chcemy więc przyjrzeć się treściom i znaczeniom, nieraz głęboko ukrytym w ikonograficznych zagadkach, symbolice tekstu, alegoriach przekazu. Zamierzamy wniknąć analizą w światy kreowane w inicjacyjnych mitach i opowieściach oraz w rytualnej praktyce. Jesteśmy także zainteresowani refleksją nad sposobem, w jaki wyobrażone ezoteryczne światy i działania funkcjonują w powszechnym odbiorze.

Zainteresowanych zapraszamy do podjęcia tematów:
– kreowanie światów ezoterycznych,
– kreatywna wyobraźnia,
– mitologie ezoteryczne w działaniu – przeszłość i teraźniejszość,
– przekształcanie rzeczywistości za pomocą praktyk ezoterycznych,
– instytucjonalizacja działań i wyobrażeń,
– ezoteryczne źródła o wyobraźni,
– sztuka ezoteryczna, jej inspiracje i symbolika,
– przestrzeń wyobraźni w ezoterycznych rytuałach,
– inicjacja ezoteryczna w perspektywie wyobraźni,
– wyobrażenie świata w ezoteryzmie,
– odrealnienie świata w ezoterycznej wyobraźni.

Więcej informacji na stronie konferencji.

Relacja z wystawy "Boska mądroć - boska natura" towarzyszącej konferencji. (Alma Mater, grudzień-styczeń 2016, (189-190), s. 124-126)