Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozdroża kultury. Czy herezje są twórcze?

31 maja – 1 czerwca 2012

Przedmiotem konferencji ma być analiza zjawiska herezji od czasów najdawniejszych aż po współczesność. Intencją organizatorów jest przyjrzenie się temu problemowi w różnych tradycjach i kulturach.

Główne pytania, jakie chcemy postawić sobie i uczestnikom, to:

Jak różnego rodzaju herezje wpłynęły na rozwój kultury danego regionu czy danej tradycji?

Jakie zjawiska w różnych tradycjach i cywilizacjach, zwłaszcza Wschodu, można uznać za analogiczne do zjawiska herezji występujących w chrześcijaństwie?

Według jakich kryteriów ustalany był w danej tradycji wyznacznik ortodoksyjności i czy jest możliwe, aby później rozwinięta doktryna mogła być uznana za heretycką względem najwcześniej ustalonego kanonu?

Czy herezje są twórcze, a jeżeli tak, to czy wpłynęły na zmianę nurtu ortodoksyjnego i w jaki sposób?

Czy podłożem pojawienia się herezji są tylko spory doktrynalne, czy także, a może przede wszystkim, względu polityczne lub społeczne?

Program

Abstrakty wystąpień

Zobacz galerię zdjęć