Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych

Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych

JEZUS I CHRZEŚCIJANIE W ŹRÓDŁACH RABINICZNYCH W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ, SPOŁĘCZNEJ, RELIGIJNEJ I DIALOGOWEJ

19 września 2011

Ośrodek Recepcyjno-Konferencyjny Rektora UJ w Modlnicy pod Krakowem

Organizatorzy: Instytut Religioznawstwa, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji

Głównym celem konferencji była analiza obrazu Jezusa i chrześcijan w podstawowych tekstach judaizmu rabinicznego na przestrzeni wieków. Obrady rozpoczęły się od analizy fenomenu na przykładzie wybranych fragmentów Talmudu babilońskiego i palestyńskiego oraz aramejskich targumów. Pod uwagę wzięta została również perspektywa historyczna a kilka prezentacji dotyczyło społecznych i politycznych uwarunkowań relacji żydowsko-chrześcijańskich. Przedyskutowano także problem prezentacji Jezusa i chrześcijan w pismach szczególnie wpływowych autorytetów rabinicznych w średniowieczu takich jak Szlomo ben Icchak (Raszi) oraz Mosze ben Majmon (Majmonides). Obrady zakończyły się referatami na tematy najbardziej aktualne: obraz Jezusa i chrześcijan we współczesnych mediach izraelskich, problem żydów mesjanicznych oraz zagadnienie współczesnego dialogu żydowsko-chrześcijańskiego jako alternatywy dla nauczania wzajemnej pogardy. W trakcie konferencji poruszono kilka szczególnie zapalnych kwestii: średniowieczną parodię ewangelii Toledot Jeszu, historię prześladowań i cenzury Talmudu oraz słynny spór na linii Reuchlin–Pfefferkorn.

Materialnym pokłosiem rozważań uczestników konferencji jest publikacja: Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych: perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa / red. tomu K. Pilarczyk i A. Mrozek. Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2012, ss. 416. Tom tematyczny „Estetyka i Krytyka" 2012 nr 27(3).