Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykluczenie

Ogólnopolska Konferencja Ekspercko-Studencka WYKLUCZENIE

 17–18 grudnia 2009 roku

Audytorium Maximum UJ, Sala Wystawowa A, ul. Krupnicza 33

Konferencja została zorganizowana dzięki staraniom Koła Naukowego Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracowni Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Spotkanie dotyczyło problematyki wykluczenia – złożonej, rozgrywającej się na wielu płaszczyznach (wewnątrzkulturowe/lokalne/międzykulturowe) i dotyczącej różnych podmiotów i kontekstów społecznych. Celem konferencji było rozważenie jakich jednostek bądź grup społecznych dotyczy wykluczenie, w jakim kontekście kulturowym ono występuje, jakie są jego źródła (aksjologiczne, mitologiczne, społeczne), a także zastanowienie się nad wartościowaniem tego zjawiska, jego funkcjami, korzyściami, negatywnymi następstwami (zarówno dla społeczności jak i samego wykluczonego)?

Konferencji towarzyszyła wystawa cyklu prac Marcina Bondarowicza pt. Wykluczenie społeczne.