Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Decyzja. Działanie. Wpływ. Aktywność kobiet w perspektywie międzykulturowej

26–27 marca 2009 roku

Budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, ul. Rajska 4

Konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji oraz Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ. Honorowym patronatem konferencję objął rektor UJ, patronował jej też Miesięcznik Studencki „Manko".

Przedmiotem konferencji będą indywidualne działania kobiet lub grup kobiecych, które wpływają na życie całej wspólnoty – zarówno te wyrażone w oficjalnym dyskursie, jak i przemilczane. Interesuje nas przede wszystkim perspektywa międzykulturowa.  Interesują nas referaty odwołujące się do rzeczywistych sytuacji. Ze względu na interdyscyplinarny charakter konferencji zagadnienie może zostać poruszone z perspektywy filozoficznej, antropologicznej, socjologicznej, prawniczej, psychologicznej, językoznawczej...  Proponujemy, aby skupić się na następujących kwestiach: Czy kobiety podejmują decyzje wiążące dla całej wspólnoty? Czy kobiety sprawują władzę? Czy decydują o ustawodawstwie, sądownictwie, czy w ich rękach spoczywa władza wykonawcza? Czy kobiety podejmują decyzje istotne dla zdrowia, bezpieczeństwa, dobrobytu członków wspólnoty lokalnej, plemienia, narodu, państwa? Czy miały miejsce sytuacje, w których kobieta/kobiety sprawowały władzę absolutną? W jaki sposób społeczne oczekiwania wobec kobiet wpływają na ich dostęp do władzy jak również na charakter podejmowanych przez nie decyzji?   Czy kobiety podejmują działania mające na celu dokonanie przeobrażeń wspólnoty, w której żyją?  Czy kobiety się zrzeszają, organizują protesty, strajki, manifestacje? Czy podejmują działania o charakterze naukowym, intelektualnym, społecznym mające na celu lub w wyniku których zmianom ulega mentalność, styl życia, warunki egzystencji członków wspólnoty?  Czy kobiety wywierają wpływ na życie wspólnoty? Czy kobiety, które nie mają władzy w sensie formalnym, nie podejmują zorganizowanych i widocznych działań, nie mają żadnego znaczenia dla życia wspólnoty? Czy kobiety poprzez twórczość artystyczną biorą udział w kreowaniu rzeczywistości?  Jak odbierana jest ich twórczość, jakie tematy podejmują, czy dyskutuje się o ich działalności? Jeśli tak, co w chodzi w zakres tych dyskusji? Jakie miejsce kobiety-artystki zajmują w swojej społeczności?

Program

Publikacja pokonferencyjna