Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kandydaci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Specjalista kompetencji międzykulturowych

Informacja dotyczące studiów w roku akademickim 2022/23

Z przykrością informujemy, że studia podyplomowe "Specjalista kompetencji międzykulturowych" nie zostaną uruchomione w roku akademickim 2022/23.

Dwusemestralne studia podyplomowe

Kompetencje międzykulturowe to umiejętności pozwalające na efektywne funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym. Poznanie specyfiki kultur, z których pochodzą nasi partnerzy biznesowi, członkowie zespołów projektowych czy znajomi, spotkani podczas zagranicznej podróży wakacyjnej, znacząco wpływa na przebieg interakcji. Wiedza o historii, tradycji i obyczajowości regionów świata staje się najważniejszym atutem w pomyślnej komunikacji i podejmowaniu współpracy. Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania własnej kultury i kultur obcych staje się pożądaną kompetencją dla wszystkich, którzy funkcjonują w środowisku wielokulturowym i na co dzień spotykają się z cudzoziemcami. 

Oferta studiów skierowana jest do:

  • trenerów, coachów, nauczycieli, którzy planują prowadzenie szkoleń dla grup przygotowujących się do podjęcia pracy w międzynarodowym środowisku;
  • nauczycieli, opiekunów i wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską;
  • managerów i pracowników działów HR pragnących podnieść swoje umiejętności w zakresie zarządzania różnorodnością lub podnieść efektywność międzynarodowej kadry w firmie;
  • pracowników administracji publicznej, w tym funkcjonariuszy straży granicznej, wojska, policji, straży miejskiej, pracowników wojewódzkich oddziałów ds. cudzoziemców, którzy w zakresie swoich obowiązków spotykają się z obcokrajowcami, ale także podejmują współpracę z międzynarodowymi agencjami śledczymi;
  • pracowników organizacji pozarządowych, szczególnie o charakterze edukacyjnym i artystycznym, planujących realizację międzynarodowych projektów;
  • dziennikarzy, reportażystów, fotoreporterów, podróżników, którzy chcą zyskać dodatkową wiedzę o rejonach, którymi się interesują.

Oferta studiów

Studia przygotowują do samodzielnego projektowania, realizacji i ewaluacji prowadzonych aktywnymi metodami szkoleń dla osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki komunikacji międzykulturowej. W toku programu słuchacz uzyskuje kompleksową wiedzę z zakresu kulturoznawstwa międzykulturowego.

W toku cyklu kulturoznawczego słuchacze zapoznają się z wiedzą o krajach i regionach należących do głównych cywilizacji współczesnego świata: islamu, konfucjańskiej, indyjskiej oraz mezoamerykańskiej. Program umożliwia nabycie specjalistycznych umiejętności analitycznych, interpretacyjnych i komparatystycznych w aspekcie analizy zjawisk kulturowych i międzykulturowych, które pozwalają na lepsze zrozumienie roli kulturowego zróżnicowania współczesnego świata. Realizowany materiał podejmować będzie zagadnienia: kulturowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne określające mechanizmy współczesnych stosunków międzynarodowych. Nacisk zostanie położony zarówno na wiedzę o historii, tradycji, religii wybranych regionów, jak i na praktyczny aspekt codziennych sytuacji w kontaktach z obcokrajowcami. Poruszane zagadnienia przygotowują do podjęcia interakcji o charakterze zawodowym i towarzyskim w środowisku wielokulturowym z poszanowaniem dla kultury reprezentowanej przez partnerów.

Uzyskane umiejętności oraz wiedza z zakresu komunikacji międzykulturowej pozwalają na kompetentne i efektywne realizowanie projektów szkoleniowych i działań edukacyjnych w branżach i instytucjach prowadzących swoją działalność na skalę międzynarodową.

Studia trwają dwa semestry, kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów

Cykl kulturoznawczy


Moduł I - Systemy religijne i filozoficzne – 30 godz.
Moduł II – Zagadnienia społeczno-polityczno-gospodarcze – 48 godz.
Moduł III – Komunikacja międzykulturowa z elementami języka – 58 godz.
Moduł IV – Od konfliktu kulturowego do wojny cywilizacji – 4 godz.
Moduł V – Praca ze stereotypami. Warsztat antydyskryminacyjny – 4 godz.
Moduł VI – Psychologia międzykulturowa – 4 godz.
Moduł VII – Komunikacja międzykulturowa – 12 godz. 
Moduł VIII – Komunikacja niewerbalna – 12 godz.
 

Szczegółowy program studiów znajduje się tutaj.

Rekrutacja

Wymagania wstępne
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów jednolitych studiów magisterskich, absolwentów studiów I i II stopnia oraz dla studentów studiów II stopnia.  W szczególności dla osób prowadzących lub planujących prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, realizację projektów edukacyjnych, integracyjnych, mediatorskich w środowiskach międzynarodowych i wielokulturowych. 
 

Wymagane dokumenty
Kwestionariusz zgłoszeniowy (pobierz w wersji .pdfpobierz w wersji .doc), dyplom lub odpis dyplomu. Uzupełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu KPSC (sekretariat czynny jest w godzinach 10-14, poza godzinami pracy dokumenty można zostawić w srebrnej skrzynce podawczej przy drzwiach do sekretariatu) lub przesłać pocztą na adres:

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków

z dopiskiem: "Studia podyplomowe. Specjalista kompetencji międzykulturowych"

Zasady rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymagań wstępnych (jeżeli nie zostanie wypełniony limit miejsc, odbędzie się dodatkowa rekrutacja).

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Opłata za studia podyplomowe
4 500 zł (istnieje możliwość płatności w dwóch ratach)

Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 30 osób

Termin rekrutacji
od 30.05 do 30.09.2019

Początek studiów
12.10.2019

Terminy zajęć
Studia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych

Kierownik studiów udziela dodatkowych informacji: dr Renata Iwicka, renata.iwicka@uj.edu.pl

Nasza FB grupa