Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studies

Web Content Display Web Content Display

Harmonogram

Harmonogram 2020/2021 - semestr zimowy

Harmonogram zajęć (dla wszystkich specjalności i wszystkich roczników) w semestrze zimowym dostępny jest TUTAJ.

Ostatnia aktualizacja: 26.10.20

Zajęcia "Sanskryt III" w środę rozpoczynają się o 11:30 - o zmianie zdecydowali studenci w porozumieniu z prowadzącą.

Termin kursu "Język japoński. Translatorium": wtorek, godz. 09:30-12:30.

Z harmonogramu został usunięty kurs "Esperanto - Language and Culture".

Dodane zostały grupy z "Myślenia krytycznego" i "Propedeuktyki pracy naukowej" (grupa 5, forma stacjoarna).

Zmiana sal dla kursów "Wybrane zagadnienia filozofii", "Religia - mit - rytuał...", "Teorie kultury".

Kurs "Sztuka buddyjska Indii" zostaje wyjątkowo przenisieniony na letni semestr.

Zmienione zostały godziny kursów "Hindi II", "Hindi III" oraz "Historia buddyzmu III".


Dodana została dodatkowa grupa z j. angielskiego B2+ (dla snbw II i psc II).

​Korekta terminów: "
Buddyzm - wprowadzenie do pojęć", "Wprowadzenie do historii, myśli i kultury buddyjskiej", "Współczesna religia - formy i treści, "Teorie kultuy".

WAŻNE INFORMACJE:

Decyzją władz UJ większość zajęć w semestrze zimowym realizowana jest w formie zdalnej. Kursy realizowane w sposób bezpośredni oznaczone są jako "stacjonarne" na harmonogramie.

Z powodu remontu w budynku Collegium Broscianum zajęcia realizowane w formie stacjonarnej mogą rozpocząć się dopiero 12 października ​- semestr rozpoczyna się planowo 1 października (zajęcia dydaktyczne: 5 października), ale w formie zdalnej (prowadzący zajęcia stacjonarne skontaktują się bezpośrednio z grupą zajęciową, aby wyjaśnić ustalić, w jakiej formie zdalnej będą realizowane zajęcia przed 12 października).

Wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej kończą się wraz z grudniową przerwą świąteczną - zajęcia w styczniu realizowane są w całości zdalnie.

Kursy fakultatywne oznaczone są w harmonogramie kolorem jasnoróżowym. Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwiedza Kierownik jednostki. Sylabusy poszczególnych kursów dostępne są w Aplikacji Sylabus.

Przedmioty spoza realizowanego programu/wybranej specjalności można wybierać jako zajęcia fakultatywne za zgodą prowadzących.

Przypominamy, że kursy porównawcze (np. "Muzyka w perspektywie porównawczej") oraz seminaria tematyczne są przeznaczone dla studentów II stopnia
 (jest to tzw. kanon II stopnia). 

Seminaria magisterskie odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań z prowadzącym - termin, częstotliwość i zasady spotkań prowadzący ustali bezpośrednio z zapisanymi studentami. Studenci zostaną dopisani na ten kurs automatycznie na podstawie deklaracji wyboru promotora.

Kurs "Kultura w praktyce - projekty" ma dwie grupy - dla I i dla II roku studiów 2. stopnia - prosimy o wybór grupy właściwej grupy.

Kursy "Wprowadzenie do teorii cywilizacji", "Kultura popularna - perspektywy badawcze" w roku akademickim 2020/21 zostają wyjątkowo przeniesione na semestr letni.

Terminy kursów fakultatywnych "Język japoński. Translatorium" oraz "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" zostaną ustalone indywidualnie z zapisanymi studentami, nie są więc wyszczególnione w harmonogramie. Kursy planowane są w formie stacjonarnej. 

​Informacje dotyczące kursu gościnnego prof. Nahayeilli Juarez Huet z Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social​ (Meksyk) dostępne są tutaj.


WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU:

Prosimy o zapoznanie się z Pakietem informacji dla I roku.

Kursy dedykowane dla I roku, 1. stopnia oznaczone są w harmonogramie kolorem pomarańczowym (porównawcze studia cywilizacji) lub zielonym (studia nad buddyzmem). Kursy wspólne dla obu kierunków oznaczone są odpowiednio pomarańczowo-zielono.

Kursy dedykowane dla
 I roku, 2. stopnia oznaczone są w harmonogramie błękitnym (porównawcze studia cywilizacji) lub różowym (studia nad buddyzmem współczesnym). Prosimy zwrócić uwagę także na kursy wielokolorowe - np. seminaria tematyczne oznaczone kolorem żółto-różowo-błękitnym-niebieskim - oznacza to, że kurs dedykowany jest czterem grupom studentów. Przypominamy, że w przypadku seminariów tematycznych student wybiera (minimum) jedno seminarium z puli.
 

W przypadku zajęć, które mają do wyboru kilka grup (np. ćwiczenia do kursu "Filozofia indyjska") student sam wybiera grupę ćwiczeniową, na którą chce uczęszczać, dla każdego kursu osobno (wybór "grupy 1" dla kursu "Filozofia indyjska" nie oznacza, że student będzie należał do grupy 1 także w przypadku innych zajęć - są to niezależne rejestracje). Sugerujemy wybieranie tego samego numeru grupy ("Filozofia indyska, grupa 1", "Myślenie krytyczne, grupa 1", "Teorie kultury, grupa 1") - wtedy na pewno nie nastąpi żadna kolizja. Grupa 4 dla wszystkich zajęć dla I roku I stopnia przewidziana jest jako grupa zdalna (brak zajęć stacjonarnych) - dedykowana jest dla tych osób, które nie mogą lub nie chcą uczęszczać na zajęcia stacjonarne z powodu zagrożenia epidemiologicznego.

Przypominamy, że I rok studiów 1. stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w drugim semestrze - prosimy nie rejestrować się na lektoraty dedykowane wyższym rocznikom. Wyjątkiem jest sytuacja, w której student ma już opanowane podstawy języka i chciałby kontynuować naukę od razu na wyższym poziomie - w takiej sytuacji prosimy o kontakt z sekretariatem KPSC (kpsc@uj.edu.pl).

Rejestracja na język angielski dla I roku, 2. stopnia prowadzona jest przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Szczegółowych informacji i terminów rejestracji należy szukać tutaj.