Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Research

Web Content Display Web Content Display

Archiwum prasy tadżyckiej

W ramach realizacji projektu naukowego "Kulturowe strategie wojny i pojednania. Analiza na przykładzie wojny domowej w Republice Tadżykistanu (1992-1997)", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 5, powstało elektroniczne archiwum prasy tadżyckiej z lat 1990-2000. W archiwum dostępne są następujące materiały:

1). gazety i czasopisma tadżyckojęzyczne – większość numerów z podanych lat:

„Dżunbisz"(1997–1999), „Orion"(1992), „Haftgandż" (1992), „Sadoi Mardum" (1991–1993), „Suchan" (1991),  „Somon"(1991–1992), „Todżikistoni Soweti", potem jako „Todżikistoni Szurawi" oraz „Dżumhurijat" (1990–2000).

2). gazety i czasopisma rosyjskojęzyczne – większość numerów z podanych lat:

„Kommunist Tadżykistana", potem jako „Narodnaja Gazieta" (1990–2000), „Biznes i Polityka" (1992).

Archiwum w formie elektronicznej znajduje się w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ i jest dostępne po uprzednim kontakcie mailowym:

- dr Paulina Niechciał paulina.niechcial@uj.edu.pl;

- dr Elżbieta Olzacka elzbieta.olzacka@uj.edu.pl.

Archive of Tajik Press

As part of the research project "The Cultural Strategies of War and Reconciliation: Analysis on the Example of the Civil War in the Republic of Tajikistan (1992-1997)", funded by the Polish National Science Center (NCN) within the Sonata 5 grant, an electronic archive of the Tajik press from 1990-2000 has been established. The archive contains the following materials:

1). Tajik-language newspapers and magazines – the majority of issues from the following years:
"Junbish" (1997-1999), "Orion" (1992) "Haftganj" (1992) "Sadoi Mardum" (1991-1993), "Sukhan" (1991) "Somon" (1991-1992), "Tojikistoni Soweti", later as "Tojikistoni Shurawi"and "Jumhuriyat" (1990-2000).

2). Russian-language newspapers and magazines – the majority of issues of the following years:
"Kommunist Tadzhistana", later as "Narodnaya Gazeta" (1990-2000), "Biznes i Politika" (1992).

An electronic version of the archives is located in the Centre for Comparative Studies of Civilisations of the Jagiellonian University, and is available upon request by e-mail:

- Dr. Paulina Niechciał paulina.niechcial@uj.edu.pl;
- Dr. Elizabeth Olzacka elzbieta.olzacka@uj.edu.pl.