Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kandydaci

Web Content Display Web Content Display

Studia nad buddyzmem

Od roku akademickiego 2019/20 Kateda Porównawczych Studiów Cywilizacji prowadzi unikatowe kierunki: studia nad buddyzmem (I stopień) oraz studia nad buddyzmem współczesnym (II stopień).

A dlaczego studia nad buddyzmem? | Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ x iWiesz (2021)

Jedyne takie studia w Polsce!

Studia nad buddyzmem to jedyne takie studia w Polsce; razem z porównawczymi studiami cywilizacji tworzy wyjątkową ofertę dla osób zainteresowanych światem i jego kulturą.

Innowacyjność i niestandardowe podejście do studiów to wyznaczniki naszej jednostki. Zastanów się – która z uczelni w swojej ofercie ma tak różnorodne, ciekawe i perspektywiczne kursy? Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, jak wskazuje jej nazwa, daje szeroki wachlarz możliwości, dzięki którym poznasz dogłębnie mechanizmy funkcjonowania innych kultur. W obecnie mocno zglobalizowanym świecie wydaje się to być bardzo cenna zaleta – jak bowiem współpracować z przedstawicielami rozmaitych krajów, nie będąc w stanie efektywnie się z nimi komunikować?

Jeśli, w kontekście swojej zawodowej przyszłości, myślisz o prowadzeniu międzynarodowego dialogu lub zdobywaniu zagranicznych rynków, wybierz naszą Katedrę. Gama przedmiotów zorientowanych w większości na Wschód, pomoże Ci zrozumieć kulturowe różnice, odmienne idee, wartości i zwyczaje.

Jakich jeszcze korzyści dostarczyć Ci mogą nasze studia? Studia nad buddyzmem to oryginalny wybór, budzący nierzadko zdziwienie, jednak studenci nie żałują poczynionego wyboru. Poza teoretycznymi podstawami (metodologia, antropologia, socjologia, religioznawstwo, filozofia indyjska, chińska  itd.) poznają także jeden z klasycznych dla tej dyscypliny języków - tybetański, chiński lub sanskryt (w wymiarze 450 godzin w czasie trzech lat studiów licencjackich). Większość kursów kierunkowych dotyczy kultur poszczególnych krajów: Mongolii, Korei, Japonii, Tybetu, Indii, Chin. Co więcej, studia te stwarzają również możliwość dalszego wyjazdu, w celu weryfikacji zasłyszanych na zajęciach treści. Studenci wyjeżdżają na badania terenowe m.in. do Nepalu.

Brzmi zachęcająco? Do powyższego pakietu dodajmy jeszcze wykładowców, którzy zgromadzoną wiedzą i doświadczeniem z licznych pobytów w terenie potrafią podzielić się w nietuzinkowy sposób, odbiegający od stereotypowego wyobrażenia melancholijnego profesora.

Zatem, jeśli interesujesz się Dalekim Wschodem, Azją południową i południowo-wschodnią, a także tzw. orientalnymi kulturami i chcesz systematycznie poszerzać swoją wiedzę, przekrocz progi naszej Katedry; pomożemy Ci rozwinąć pasję i uwierzyć w to, że niekoniecznie musi się ona rozbić o twardą powierzchnię zawodowej rzeczywistości.

Studia nad buddyzmem współczesnym

Studia nad buddyzmem współczesnym – jedyna akademicka oferta dydaktyczna tego rodzaju w Polsce – to studia II stopnia (magisterskie), których celem jest dostarczenie wiedzy o charakterze specjalistycznym z zakresu nauk humanistycznych oraz wiedzy zaawansowanej z zakresu teorii i historii kultury buddyjskiej, ze szczególnym naciskiem na jej współczesne manifestacje. 

Bogata oferta kursów daje szeroki wgląd w różnorodność społeczno-kulturową świata. Student otrzymuje możliwość zapoznania się ze współczesnymi zjawiskami związanymi z buddyzmem w ich różnorakich powiązaniach na obszarze Azji i w świecie zachodnim. Przekazywane treści programowe dotyczą buddyzmu jako istotnego fenomenu współczesnego świata, między innymi ewolucji poglądów filozoficznych i zachowań religijnych w rozmaitych nurtach współczesnego buddyzmu, relacji buddyzmu ze współczesną nauką czy politycznych aspektów buddyzmu w dzisiejszym świecie.

Studia nad buddyzmem współczesnym to doskonała oferta dla osób zainteresowanych buddyzmem w szerokim kontekście współczesnej kultury. Zapewniają również doskonałe możliwości naukowych wyjazdów zagranicznych dzięki bogatej palecie umów międzynarodowych, między innymi z Chinami, Indiami czy Tajlandią. Prężnie działają też zrzeszenia studenckie. Student w toku studiów na kierunku studia nad buddyzmem współczesnym nabywa umiejętność rozumienia roli kulturowego zróżnicowania świata współczesnego i jest przygotowany do podejmowania działań w wielokulturowym otoczeniu. Otrzymuje również szczegółowe wykształcenie pozwalające zrozumieć współczesne społeczno-polityczno-kulturowe procesy przebiegające w powiązaniu z buddyzmem w krajach Azji oraz w świecie zachodnim.

Profil absolwenta 1. stopień

Absolwent studiów nad buddyzmem przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, odznacza się dobrą znajomością literatury naukowej z dziedziny nauk o kulturze i religii oraz nauk społecznych, potrafi także dostrzegać i interpretować zjawiska kulturowe zachodzące we współczesnym świecie. Dodatkowo posiada on wysokospecjalistyczną wiedzę buddologiczną – zaznajomiony jest z buddyjską filozofią, tradycją piśmienniczą, doskonale orientuje się w historii buddyzmu oraz jego współczesnych formach i interpretacjach. W czasie studiów student ma możliwość nabycia znajomości jednego z trzech języków buddyjskich (chiński, sanskryt lub tybetański), co umożliwi mu samodzielną pracę z oryginalnymi pismami tej tradycji. Kursy fakultatywne znajdujące się w ofercie dydaktycznej poszerzają znajomość problematyki społeczno-kulturowej innych obszarów świata oraz prezentują mechanizmy współczesnych przemian kulturowych. W trakcie studiów student opanuje język angielski na poziomie biegłym w mowie i piśmie (minimum to poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).

Po ukończeniu studiów student otrzymuje tytuł licencjata.

Profil absolwenta 2. stopień

Absolwent studiów nad buddyzmem współczesnym nabywa umiejętność rozumienia roli kulturowego zróżnicowania świata współczesnego i jest przygotowany do podejmowania działań w wielokulturowym otoczeniu. Otrzymuje również szczegółowe wykształcenie pozwalające zrozumieć współczesne społeczno-polityczno-kulturowe procesy przebiegające w powiązaniu z buddyzmem w krajach Azji oraz w świecie zachodnim. Student pogłębia znajomość kodów i wzorców kultur buddyjskich oraz ich współczesne odniesienia. W trakcie studiów student opanowuje język angielski na poziomie biegłym w mowie i piśmie (minimum to poziom B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).

Ukończenie studiów nad buddyzmem współczesnym uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w instytucjach i organizacjach, w których profilu działania znajduje się problematyka związana ze współpracą międzynarodową, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i gospodarczym czy politycznym. Studia pozwalają nabyć wiadomości i umiejętności przydatne w pracy w placówkach kulturalnych i sektorze turystycznym, a także w ośrodkach doradczych i naukowych. Istnieje możliwość dalszego kształcenia w szkole doktorskiej.