Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

About

Web Content Display Web Content Display

Dr Małgorzata Kniaź

Dr Małgorzata Kniaź

e-mail: malgorzata.kniaz@uj.edu.pl

Graduated from the Jagiellonian University in Kraków: M.A. in Arabic studies (Institute of Oriental Studies), Ph.D. in linguistics (Faculty of Philology) with a thesis on the intermediate variety of Arabic in Egypt.

Academic interests

 • Arabic sociolinguistics;
 • educated Spoken Arabic;
 • the popular culture of the Arab World;
 • cinema of the Middle East;
 • religious and ethnic minorities in the Middle East.

Selected publications

 • 2013, Odmiana pośrednia języka arabskiego w Egipcie. Struktura i rola kulturotwórcza [The intermediate Variety of Arabic in Egypt. Structure and Culture-forming Role], Kraków.
 • 2013, "Dialektalna herezja" wobec językowej ortodoksji w Egipcie ["Colloquial Heresy" Towards the Linguistic Orthodoxy in Egypt], "The Polish Journal of the Arts and Culture",  no. 6(3), pp. 71–87.
 • 2013, Muzułmański fundamentalizm religijny w kinematografii egipskiej [Islamic Fundamentalism in Egyptian Cinema], [in:] Kultura popularna na Bliskim Wschodzie [Popular Culture in the Middle East], eds. K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak, Warszawa, pp. 224–238.
 • 2012, Odmiana pośrednia języka arabskiego w Egipcie – cechy charakterystyczne [Educated Spoken Arabic in Egypt – Characteristics], [in:] Świat arabski. Kultura i polityka [The Arab World. Culture and Politics], eds. E. Machut-Mendecka, K. Pachniak, Warszawa, pp. 357–368.
 • 2011, Między dyskryminacją i emancypacją – mniejszość koptyjska w muzułmańskim Egipcie [Between Discrimination and Emancipation – Coptic Minority in Islamic Egypt], "Estetyka i Krytyka", no. 4 (23), pp. 145–164.
 • 2011, "Arabscy" czy "wschodni" chrześcijanie? O tożsamości koptyjskiej i nacjonalizmie ["Arab" or "Eastern" Christians? The Coptic Identity and Nationalism], [in:] Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie [Nationalism, ethnicity and multiculturalism in the Middle and Far East], ed. A. Jelonek, Kraków, pp. 85–100.
 • 2010, Znaczenie a forma czasownika w odmianie pośredniej języka arabskiego [Verb Meaning and Pattern in Intermediate Variety of Arabic], "Spotkania Arabistyczne" 7, pp. 65–81.
 • 2008, Funkcjonowanie dialektu w prasie egipskiej [The Functioning of Colloquial Arabic in Egyptian Newspapers], "Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis", no. 123, pp. 71–94.
 • 2006, Zróżnicowanie form językowych w ramach jednego rejestru języka arabskiego [The Diversity of Linguistic Patterns within a Single Register of Arabic], [in:] Świat Słowian w języku i kulturze VII. Językoznawstwo [The World of the Slavs in the Language and Culture VII. Linguistics], eds. M. Komorowska, D. Dziadosz, Szczecin, pp. 133–149.

Research projects

 • The Intermediate Variety of Arabic in television talk show programmes in Egypt – Ph.D. grant founded by the Polish Ministry of Science and Higher Education (N104 030 32/2630), 2007–2009.
 • Patterns, Functions and Social Perception of Arabic-English Code-switching in Egypt – project granted by the National Science Centre in Poland.