Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

About

Web Content Display Web Content Display

Dr Joanna Gruszewska

Dr Joanna Gruszewska

e-mail: joanna.gruszewska@uj.edu.pl
www: https://jagiellonian.academia.edu/JoannaGruszewska

Assistant professor at the Centre for Comparative Studies of Civilisation. She holds MA in Indology and in Religious studies. In 2019 obtained PhD in literary sciences from Jagiellonian University for the dissertation concerning Songs of Nuns (Therīgāthā) –  the first Buddhist anthology of poems ascribed to women, which forms a part of The Pali Canon.

Academic interests

 • the Pāli Canon;
 • Sanskrit literature;
 • Buddhist Monasticism;
 • Theravāda Buddhism;
 • Gender studies.

Selected publications

 • 2017, Polemika wczesnego buddyzmu z braminizmem w kwestii hierarchii społecznej, in: Religie w dialogu kultur, ed. Marek Szulakiewicz, Łukasz Dominiak, Toruń, p. 361-370.
 • 2017, The image of Women in Buddhist Literature of Ancient India and its Impact on contemporary Theravāda Societies in: MESIC VII Proceedings Middle European Student Indology Conference, ed. Anja Sintic, Zagreb, p. 3-9. 
 • 2016, Wykorzystanie postaci Aśoki w dyskursie politycznym współczesnych Indii, w: Problemy polityczne i społeczne współczesnej Azji, ed. Joanna Marszałek-Kawa, p. 144-156.
 • 2016, Some Remarks on Research on Gender Roles in the Textual Sources of Buddhism, “Studia Religiologica” 3 (49) 2016, p. 277-286.
 • 2016, Kontrowersje wokół utworzenia żeńskiej wspólnoty monastycznej we wczesnym buddyzmie, „Studia Humanistyczne AGH” 4 (15) 2016, p. 101-109.
 • 2016, Pieśni mniszek (Therīgāthā) – stan badań i perspektywy badawcze, „Colloquium” 3/2016, p. 67-78.
 • 2016, The status of Buddhist nuns in Theravāda oriented countries of contemporary Asia – the case of Sri Lanka, in: Asian Heritage: Culture, Religion, Education, ed. Joanna Marszałek-Kawa, Toruń, p. 108-122.
 • 2014, Refleksja nad społeczeństwem we wczesnej myśli buddyjskiej na przykładzie Wadzrasući (Vajrasūcī) Aśwaghoszy, in: Azja i Afryka: Inność –Odmienność – Różnorodność, ed. Piotr Bachtin, Maciej Klimiuk,Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, p. 153-162.
 • 2014, The Buddhist Foundations of Gross National Happiness doctrine in: Multi-vector Politics in Modern Asia, ed. Joanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja, Toruń, p. 382-396. 

Research projects

 • 2017-2018, Doświadczenie religijne w „Pieśniach mniszek” [Religious Experience in the „Songs of Nuns”] – project financed by Faculty of Philosophy Jagiellonian University.

Other achievements

 • Participation in international conferences such as 44th  Spalding Symposium on Indian Religions, 12-14 April 2019, Lancaster, XVIIIth Congress of the International Association of Buddhist Studies 20-25 August 2017, Toronto, 16th World Sanskrit Conference, 28.06-02.07.2015, Bangkok.

Hobbies

 • literature;
 • art history;
 • travels.