Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

About

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN

dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN

e-mail: ireneusz.kaminski@uj.edu.pl

Prawnik i socjolog, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli. Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Fundację Prawa Europejskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki. Od lipca 2014 r. sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014-2016).

Zainteresowania naukowe

 • prawo praw człowieka, zwłaszcza Europejska Konwencja Praw Człowieka;
 • prawo międzynarodowe publiczne;
 • prawo porównawcze (m.in. analiza kultur prawnych);
 • teoria prawa.

Najważniejsze publikacje

 • Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Analiza krytyczna, Warszawa: Wolters Kluwer 2010.
 • Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Kraków: Zakamycze: 2001, 2004 i 2006 (trzy wydania, czwarte w przygotowaniu).
 • Wymiar sprawiedliwości we Wspólnocie Europejskiej. Praktyczny komentarz i przepisy, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2004.
 • Unia Europejska. Podstawowe akty prawne (wybór, tłumaczenie i wprowadzenie), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2004 i 2005 (dwa wydania).
 • Unia Europejska. Podstawowe prawo pochodne (wybór, tłumaczenie i wprowadzenie), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2005.
 • The power of aspiration. The impact of European law on a non-EU country, w: The Harmonization of European Private Law (eds. M. Van Hoecke, F. Ost), Oxford: Hurt Publications 2000, s. 239-253.
 • Western and European media law standards and their application in Central and Eastern Europe, w: Reinventing Media (eds. M. Sükösd, S. Bajomi-Lazar), Budapest: Central European University Press 2003, s. 62-87.
 • Ekstraterytorialne stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w: Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Szafarz (International Law. Book offerred to Professor Renata Szafarz (red. J. Menkes), Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 2007, s. 208-226.
 • Interdits et tolérances politiques, w: Les médias et l'Europe. Le contenu de l'information : entre errance et uniformisation (ed. Patrick Auvret), Bruxelles: Larcier 2009, s. 105-128.
 • „Historical situations" in the case law of the European Court of Human Rights in Strasburg, "Polish Yearbook of International Law" 2011, vol. XXX, s. 9-60.

Projekty badawcze

 • Kierowanie grantem badawczo-eksperckim Freedom of Speech and Freedom of the Media in the accession countries (obejmował 11 państw akcesyjnych), dla Rady Europy i Komisji Europejskiej, finansowany przez Open Society Institute (Budapeszt i Nowy Jork); 2002-2004;
 • Kierowanie projektem Komisji Europejskiej mającym na celu poszerzenia oferty dydaktycznej (European Module), 2005-2008;
 • Prawne aspekty stosunków polsko-niemieckich na przełomie wieków, finansowany przez Komitet Badań Naukowych, 2007-2009;
 • Wykonanie wyroków sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, finansowany przez Komitet Badań Naukowych, 2008-2010.

Inne osiągnięcia

 • Liczne stypendia (m.in. Institute for Advanced Studies in Arts and Social Sciences, Netherlands Royal Academy of Sciences, Wassenaar, Holandia; International Policy Fellowship, Open Society Institute, Budapeszt; Vrije Universiteit Amsterdam, University College Dublin; Paris I, Sorbonne;
 • Ekspert prawny Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów; współpracownik oraz ekspert prawny wielu krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Article XIX, Amnesty International, Justice Initiative, Open Society Institute, Europejskiej Fundacji Praw Człowieka;
 • Redaktor naczelny „Kwartalnika o Prawach Człowieka" i „Rocznika Praw Człowieka". Członek kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego" i stały recenzent kilku periodyków naukowych;
 • Udział w ponad 300 konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.

Zainteresowania pozanaukowe

 • muzyka klasyczna;
 • turystyka (nie tylko) górska.