Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

About

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Artur Przybysławski

Dr hab. Artur Przybysławski

e-mail: artur.przybyslawski@uj.edu.pl

Lecturer of Tibetan language and Buddhist philosophy, translator (English and Tibetan). 2001 PhD and the Jagiellonian University (Dept. of Philosophy) The Thought of Thales and Heraclitus in Aristotle, Hegel, Nietzsche and Heidegger (promotor: prof. dr hab. Władysław Stróżewski). Habilitation in 2010 at the University of Lodz: Buddhist philosophy of emptiness. Till 2011 worked at the Chair of Philosophy at The University of Lodz.  Stipendist of Foundation for Polish Science, translator awarded by Association of Polish Translators.

Academic interests

 • buddhist philosophy;
 • Tibetan philosophy and culture;
 • Tibetan language;
 • Greek philosophy;
 • literature.

Selected publications

 • 2017, Cognizable Object in Sa skya Pandita. Edition and annotated translation of the first chapter of Tshad ma rigs gter by Sa skya Paṇḍita and the first chapter of Tshad ma rigs pa’i gter gyi don gsal bar byed pa by Go rams pa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017, p. 164.
 • 2017, Buddyjska epistemologia Tybetu. Studia i przekłady, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. 224.
 • 2017, Ogólne pojęcie świadomości w filozofii tybetańskiej. Uwagi filologiczno-filozoficzne, Kwartalnik Filozoficzny 2, p. 95-109.
 • 2016, Tales i początki refleksji europejskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. 218.
 • 2016, Podstawy teorii wnioskowania buddyjskiej epistemologii Tybetu, Kwartalnik Filozoficzny 4, p. 121-140.
 • 2016, States of non-cognizing mind in Tshad ma rigs gter According to Go rams pa, "Journal of Indian Philosophy" 44, p. 393-410.
 • 2014, Nagardżuna, Filozofia pustki i współzależnego wyłaniania, przeł. A. Przybysławski, Kęty: Marek Derewiecki, p. 196.
 • 2012, VIII Karmapa Mikjo Dordźe, Pochodnia madhjamiki szentong, przeł. A. Przybysławski, Warszawa: Iskry, p. 140.
 • 2010, Buddyjska filozofia pustki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 2004, Coincidentia oppositorum, Gdańsk: słowo / obraz terytoria.

Research projects

 • 2017, translation and critical editions of the texts bla ma rgyang 'bod (Grant Karma Guen Foundation Grant in International Institute of Asian and Tibetan Studies)

Other achievements

 • Permanent cooperation with International Institute of Asian and Tibetan Studies, Malaga (Spain).
 • 1999 - Award of Association of Polish Translators for translating The Last days of Immanuel Kant by Thomas De Quincey;
 • 1998 - Scholarship of the Foundation for Polish Science.