Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czasopismo “The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series” przyjmie studentkę/studenta/grupę studentów do prowadzenia strony czasopisma na portalu Facebook w ramach praktyk studenckich w KPSC

Czasopismo “The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series” przyjmie studentkę lub studenta lub grupę 2-3 osobową studentów do prowadzenia strony czasopisma na portalu Facebook (https://www.facebook.com/PJACNS) w ramach praktyk studenckich w KPSC. 
 
Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, afiliowanym przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji, który stanowi płaszczyznę wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków. 

Regulamin realizacji praktyk
 
1. Do prowadzenia strony uprawnieni się studenci i studentki kierunków porównawcze studia cywilizacji (I lub II stopień), studia nad buddyzmem, studia nad buddyzmem współczesnym II i III roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz I i II roku studiów drugiego stopnia (magisterskich).  
 
2. Wymiar godzinowy praktyk i ich czas trwania ustalony zostanie indywidualnie z zainteresowaną osobą/osobami - możliwa jest realizacja zarówno praktyk w wymiarze 60h (2 ECTS) jak i 150H (5 ECTS). 

3. Z przyczyn technicznych osoba (osoby), która podejmie się prowadzenia strony czasopisma, musi posiadać (lub założyć w tym celu) konto na portalu Facebook oraz udostępnić adres email używany na portalu Facebook administratorom strony (dr hab. Agata Świerzowska, prof. UJ, dr Anna Kuchta) – jest to niezbędne w celu nadania uprawnień redaktora. 

Obowiązki w ramach praktyk 

Do obowiązków osoby (osób), która podejmie się realizacji praktyk studenckich w czasopiśmie PJACNS, należy prowadzenie strony czasopisma na portalu Facebook (https://www.facebook.com/PJACNS), a w szczególności: 

1. Zapoznanie się z profilem tematycznym i zawartością czasopisma oraz przygotowywanie postów tematycznych dotyczących poszczególnych artykułów w czasopiśmie (przykład: https://www.facebook.com/PJACNS/posts/169837608155702, https://www.facebook.com/PJACNS/posts/131366285336168, https://www.facebook.com/PJACNS/posts/177181504087979) - także tych archiwalnych (częstotliwość dowolna). 

Posty powinny akcentować kulturoznawczy profil czasopisma i nawiązywać do współczesnego dyskursu humanistycznego podejmującego refleksję nad zjawiskami cywilizacyjnymi. 
 
2. Śledzenie strony głównej czasopisma “The Polish Jorunal of the Arts and Culture. New Series” i przygotowywanie postów okolicznościowych w momencie publikacji nowego tomu czasopisma (przykład: https://www.facebook.com/PJACNS/posts/122648706207926) oraz postów związanych z ogłaszanymi “Call For Papers” (przykład: https://www.facebook.com/PJACNS/posts/145594467246683).  

3. Odpowiadanie (lub przekazywanie redakcji czasopisma) na ewentualne wiadomości lub otrzymane komentarze. 

Rozliczenie praktyk 

1. Rozliczenie praktyk następuje po ich zakończeniu, zgodnie z regulaminem realizacji praktyk w KPSC, dostępnym tutaj

2. Aby punkty ECTS za praktyki zostały przyznane w roku akademickim 2021/22 konieczne jest zakończenie i rozliczenie praktyk przed 30 września 2022 roku. W przypadku praktyk trwających dłużej lub rozliczonych później, punkty zostaną przyznane w roku akademickim 2022/23. 

3. Osobą uprawnioną do podpisywania zaświadczeń o odbyciu praktyk w imieniu czasopisma “The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series” jest dr hab. Agata Świerzowska. 

Efekty kształcenia w ramach praktyk 

1. Student/-ka wykorzystuje wiedzę o kulturach i cywilizacjach podczas tworzenia tematycznych postów, związanych z publikowanymi w czasopiśmie artykułami.  

2. Student/-ka poznaje specyfikę funkcjonowania mediów społecznościowych i ich rolę w kreowaniu wizerunku czasopisma naukowego. 

3. Student/-ka nabywa kompetencji związanych z odpowiedzialną realizacją zadań. 

 

Osoby zainteresowane realizacją praktyk proszone są o przesłanie wiadomości na adres: pjac@uj.edu.pl (w przypadku grupowego zgłoszenia prosimy o przesłanie jednej wiadomości z nazwiskami wszystkich zainteresowanych). Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności nadesłania.